Sparx Enterprise Architect

Sparx Enterprise Architect inzetten in teams

Sparx Enterprise Architect is modelleertool dat een goede prijs functionaliteit verhouding heeft. Naast het modelleren van informatie en data kun je Sparx Enterprise Architect effectief inzetten in multidisciplenaire modelleer en ontwikkelteams.

Een summier opsomming van modelleertalen:

  • ArchiMate
  • UML
  • BPMN en DMN
  • Database Engineering

Echter introduceren van een modelleertool vraagt modelleer- en naamgevingsconventies en de selectie van de juiste data modelleertalen. Dat is wat wij bieden ondersteuning bij gebruik van functionaliteiten en modelleerperspectieven.

Dienstverlening voor Sparx Enterprise Architect

Web Publicatie Platform

Open Source Webviewer voor het toegankelijk maken van Sparx Enterprise Architect repository inhoud voor andere gebruikers dan modelleurs in een aantrekkelijke opmaak (zowel op PC als Mobiel).

IDEA

Open Source AddOn voor Sparx Enterprise Architect gericht op data modelleren en architectuur op basis van een drielaags model. Met daarbij allerlei hulpmiddelen voor het adequaat opstellen van een geintegreerd model.

Architectuur repository in de praktijk

Dit boek gaat in op het introduceren van een architectuur repository. Een architectuur repository draagt bij aan een meer volwassen aanpak van architectuur introduceren in een organisatie. Dit is een combinatiepakket van een boek, online training en een voorbeeld repository. Deze publicatie gaat uit van een opzet in Sparx Enterprise Architect.

Dienstverlening

Sparx Enterprise Architect

Coaching

Coaching van architectuur en modelleerteams bij het gebruik van Sparx Enterprise Architect. Inclusief de publicatie van content naar documenten en HTML

Trainingen

Trainingen op het vlak van Sparx Enterprise Architect.

IDEA Addon voor Enterprise Architect

Extensie voor Sparx Enterprise Architect ten behoeve van data modelleer activiteiten. Met onder andere een voorbeeld repository voor data modellen.

Web Publicatie Platform voor datamodellen uit Enterprise Architect

AddOn voor Sparx Enterprise Architect voor het ontsluiten van data modellen via een gebruikersvriendelijke user interface

Ja ik wil graag meer informatie

Artikelen

Overzicht Sparx Enterprise Achitectuur Content

Autonummering in Enterprise Architect

Binnen een omvangrijke architectuur repository kan het gebruik van nummering en codering een extra dimensie zijn om de inhoud in te delen cq te categoriseren. Sparx Enterprise Architect biedt hiervoor een aantal hulpmiddelen. Deze worden uitgelegd in deze webvideo

Autorisaties in Sparx EA

Webvideo over autorisaties in Sparx Enterprise Architect

Baselines in Sparx EA

Webvideo over baselines in Sparx Enterprise Architect. Kan gebruikt worden als een eenvoudige werkwijze van release management

Configuring the Ribbon in Sparx for authorization groups

Setting the ribbons in Sparx Enterprise Architect

Desktop inrichten in Sparx Enterprise Architect

Scherm inrichten van EA net behulp van panels, hide, autohide en floating panels

Duplicaten test obv script

Script voor het controleren op dubbelingen in een repository.

Dynamic Documents een handige feature vanaf EA 13

Dynamische documenten een nieuwe feature in EA

EA Global Summit 2021

EA Global Summit 2021 sessions with subject like Logical model simulation and ArchiMate and Azure.

Een hub en spoke model op basis van reusable asset services

Het gebruik van reusable asset services voor de introductie van een hub en spoke model voor architectuur repositories

Eigen viewpoints voor ArchiMate

Definieren van eigen viewpoints voor ArchiMate

IDEA een prototype voor data modellering in EA

IDEA prototype voor geintegreerde data modellering

Images voor niet ICT archimate stakeholders

Image library inzetten voor visualisaties in EA

Interessante links

Links naar relevante EA sites

Keuzelijsten in Enterprise Architect

Uitleg van gebruik keuzelijsten in Enterprise Architect

Lijsten definieren in Sparx met ModelView elementen

Lijsten definieren in Sparx Enterprise Architect

MDG aanpassingen voor ArchiMate viewpoints

Creeren van viewpoints in MDG

Schermindeling Sparx

Indelen van je scherm

Search and Modelviews in Sparx Enterprise Architect

Demonstration of ModelView and Searches of Sparx Enterprise Architect

Sparx Enterprise Architect

Inzet Enterprise Architect als repository

Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate

Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate

SQL Server profiler for finding out what happens behind the scenes

Use a profiler for SQL analysis

Tagged values in Sparx Enterprise Architect

Uitleg van gebruik tagged values in Enterprise Architect

Time Aware Modelling met EA

Webvideo Time Aware Modelling

Uitgebreide Archimate diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Uitgebreide ArchiMate modelleertechnieken met Enteprise Architect van Sparx

Videokanaal introductie modelleren in Sparx Enterprise Architect

Introductiecursus modelleren met Sparx Enterprise Architect op basis van webvideos

Visibility of assocations in ArchiMate diagrams

Visibility of associations in ArchiMate Diagrams

Voorbeeld Repository voor cursus Data Modelleren met Sparx

Voorbeeld repository voor data modelleren met Sparx Enterprise Architect

Webvideo on configuring perspectives for usergroups

Webvideo on perspectives for usergroups

Webvideo over connectoren op diagrammen in Enterprise Architect

Webvideo over connectoren op diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Webvideo over SQL en het datamodel van EA

SQL queries in EA