Tagged values in Sparx Enterprise Architect

Tagged values maken het mogelijk om het datamodel van Enterprise Architect uit te breiden met voor de organisatie specifieke eigenschappen. Hiermee kun je specifieke zaken die niet in het generieke model passen op eenvoudige wijze configureren. 

Tagged Values zijn gebaseerd op een eenvoudige script omgeving. Deze maakt het mogelijk om zeer krachtige functionaliteiten toe te voegen aan deze naam waarde combinaties in EA. Deze webvideo laat je zie hoe dit mogelijk is

Naar webvideo