Zoek trefwoord in glossary

ACID

Atomic, Consistent, Isolated Durable, eisen aan transacties in een database

Actor

Naamgevingsconventies: Gebruik Zelfstandig naamwoord bijvoorbeeld Rijksmedewerker, Bedrijf, Burger. Vermijd Gebruiker, systeem.

Algoritme

Geprogrammeerde logica voor verwerking en of analyse

Application Component

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord (naam van het pakket). Bijvoorbeeld: MsWord, Autonomy Federator

Application Function

Naamgevingsconventies Gebruik: werkwoord. Voorbeeld: Factureren, Zoeken, Indexeren.

Application Interface

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord. Voorbeeld: Zoek Gui, VM–zoekdienst Webservice.

Application Service

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord in de ing vorm. Bijvoorbeeld: Transactieverwerking, Indexering.

ApplicationInterface

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: GUI, REST API, Webservice.

Artifact

Gebruik: zelfstandig naamwoord op basis van de organistie naamgeving van de organisatie van tabellen in databases, xml files etc.

Bedrijfsfunctie

Naamgevingsconventies Gebruik: werkwoord. Voorbeeld: Ondersteunen, Service managen.

Bedrijfsproces

Naamgevingsconventies Gebruik: Werkwoord in de gebiedende wijs gevolgd door een zelfstandig naamwoord (enkelvoud), bijvoorbeeld: Controleer order, maak offerte, Meldt storing. Vermijd Beheer, verwerk, registreer ……

Business Interface

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: Loket, telefoon, e-mail, formulier en internet.

Business Service

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: Samenwerking, Berichtuitwisseling Extra: Naam uit de PDC (ing-vorm).

BusinessObject

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord in het enkelvoud. Bijvoorbeeld: Factuur, polis, Storingsmelding Logische naam. Vermijd technische namen.

Communication Network

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: WLAN, WAN, VLAN, RON 2.0

Constraint

Naamgevingsconventies Gebruik: Korte titel Code in attribuut Alias Bijvoorbeeld: Gebruik JAVA voor maatwerk software

Core element

Er is hier een generieke entiteit gemaakt waar in principe alle elementen uit de ArchiMate core onder vallen, dus de bedrijfs-, applicatie- en technologielaag. Vandaar dat er verwezen wordt naar de overzichtsplaat van de viewpoints, deze is te bereiken door te dubbelklikken op het core element.

CRUD

Create Read Update Delete acties uitgevoerd op data in een database

Data Object

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord in het enkelvoud. Bijvoorbeeld: Zoekvraag, Zoekresultaat Logische naam. Vermijd technische namen als dossier, database.

Deliverable

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord in het enkelvoud. Bijvoorbeeld: Architectuur, Roadmap

Device

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: IBM zSeries mainframe

DWH

DataWare House omgeving geconfigureerd voor het doen van data analyse en reporting (zie OLAP)

ETL

Extract Transform Load

Gap

Naamgevingsconventies Gebruik: Korte titel Bijvoorbeeld: Applicatie niet bruikbaar via Cloud Werkplek

GIS

Geografisch Informatie Systeem

Governance

Processen en inrichting van data eigenaarschap en beleid

Hadoop

Open Source Gedistribueerd File Systeem inclusief ecosysteem met componenten voor functionaliteiten

Integratie Component (Application Component)

Component toegewezen aan de integratie functie als middleware functionaliteit.

Integratie Interface Afnemer (Application Interface)

Naamgeving: {naam van de service} Afnemer Bijvoorbeeld: Relatie_SRV Afnemer

Integratie Interface Bron (Application Interface)

Betreft de interface binnen de integratielaag die toegang geeft tot de bron. Dit kan een IMH of ORCH zijn. Naamgeving: {naam van de service} Bron Bijvoorbeeld: Relatie_SRV Bron

JDBC

Java Database Connectivity zie ODBC

JSON

Javascript Object Notation voor uitwisselen van semigestructureerde data zie ook XML

Lineage

Bewerkingsstappen op de data zie ook provenance

Node

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: Applicatie Server, machine naam.

NoSQL

Database management systeem dat data op andere wijze opslaat (gedistribueerd) dan de traditionele RDBMS

ODBC

Open Database Connectivity gestandaardiseerde API voor interactie met RDBMS en NoSQL

OLAP

Online Analytical Processing

OLTP

Online Transactional Processing

On Premise

Opslag van data in het eigen data centrum van de organisatie

Outcome

Gewenst resultaat dat wordt beoogd te worden behaald.

Plateau

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord Bijvoorbeeld: Baseline, Transitie, Doelarchitectuur

Principle

Naamgevingsconventies Gebruik: Korte titel Code in attribuut Alias Bijvoorbeeld: Hergebruik voor aanschaf voor maatwerk

Query

Bevragen van data in een database, vaak gebaseerd op een gestandaardiseerde taal SQL

RDBMS

Relational Database Management System

Requirement

Naamgevingsconventies Gebruik: Korte titel Code in attribuut Alias Bijvoorbeeld: 24/7 beschikbaar.

REST

Representational State Transfer, architectuur voor het uitwisselen van gegevens meestal voor lezen EN schrijven

SOA

Service Oriented Architecture

SQL

Structured Query Language

Systeem software

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: J2EE server, DB2, vista, Product Eigennaam

Technology Function

Naamgevingsconventies Gebruik: zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld Backup en Restore, Printing, Scanning, Searching (ing-vorm).

Technology Interface

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld: Sybase Open Client, CPS, GFX, MQ, EWMS, XML.

Technology Service

Naamgevingsconventies Gebruik: Zelfstandig naamwoord in de ing vorm. Bijvoorbeeld: Messaging, Broadcasting.

WorkPackage

Naamgevingsconventies Gebruik: Werkwoord in de gebiedende wijs gevolgd door een zelfstandig naamwoord (enkelvoud), bijvoorbeeld: Beschrijf architectuur, Bouw applicatie

XML

Extensible Markup Language voor semi gestructureerde data