Zoek trefwoord in webcontent

Context van Meta Data

Whitepaper met een introductie over Meta Data. Wat is het hoe kun je gebruiken, waar komt metadata vandaan en hoe registreer je metadata zodat je van data informatie kunt maken

Data architectuur in Sparx EA 17

Sinds medio mei 2024 is versie 17 van Sparx Enterprise Architect beschikbaar. Op dit moment van schrijven, juli 2024, nog als beta versie. In versie 17 zitten een aantal interessante uitbreidingen voor de data architect en de metadata specialist. Dit omdat er een perspectief ontwikkeld is die binnen Sparx Enterprise Architect DataWareHousing genoemd wordt. De naam is wellicht wat eigenaardig gekozen want de inhoud van het perspectief is veel breder. Het gaat namelijk ook in op allerlei zaken zoals data science, data architectuur en data governance rond bedrijfsrollen gerelateerd aan data.

Data management vragen voor het inrichten van Meta Data

Welke vragen wil je kunnen beantwoorden over data management onderwerpen ter invulling van meta data

Een repository voor metadata management

Whitepaper over de opzet van een eenvoudige metadata management repository

Introductie van een koppelingenregister

Beschrijving van het introduceren van een koppelingen register

Is metadata masterdata

Whitepaper met een analyse of masterdata architectuurconcepten ook ingezet kunnen worden bij metadata op basis van het DMBoK raamwerk. Masterdata patronen worden ingezet om metadata te implementeren.

Meta Data Repository Voorbeeld

Metadata Modelleren als repository

Metamodel van metadata

Opzet van een metamodel voor een metadata register dat gebruikt kan worden als een startpunt voor een simulator of definitie van een architectuurtool

Relatie tussen metafoor en metadata

Beschrijving van de relatie tussen metadata en metafoor en het gemeenschappelijke deel meta.

Service registers en tools

Beschrijving van tools en requirements voor service repositories

Verschijningsvormen van metadata

Overzicht van een aantal verschijningsvormen in metadata registers relevant voor gebruikers

Webvideo behorend bij whitepaper over meta data repositories

Webvideo over het gebruik van een metadata repository