Metamodel van metadata

Metadata Metamodel is een model van het model van de metadata. Daarmee komen we op een ietwat abstract beeld van data vanuit het perspectief van meta data management. Echter wel een belangrijk beeld en veelal een startpunt van het in kaart brengen welk zichtpunt op data is belangrijk voor onze stakeholders binnen en buiten de eigen organisatie (wat we veelal benoemen als het systeem, alhoewel dat ietwat overloaded is).

Open whitepaper