Context van Meta Data

In dit White paper gaan we in op de context van meta data. Dat doen we vanuit de context van Meta Data Management. Meta data is een belangrijk kennisgebied van data management en daarmee relevant voor data gedreven organisaties.

We gaan daarbij in op verschillende gezichtspunten van meta data, wat is het precies, waarom is het belangrijk in data gedreven initiatieven en hoe kunnen we meta data met succes inzetten binnen organisaties. Dat doen we door eerst te kijken naar wat context is, we geven een aantal voorbeelden van meta data en gaan vervolgens in op diverse aspecten bij het verzamelen en inzetten van meta data

In de volgende hoofdstukken zien we dat meta data een nauwe relatie heeft met de andere kennisgebieden zoals uitgewerkt in de DaMa Body of Knowledge [DMBoK]. Zoals je zult zien is de grens tussen data en meta data niet altijd goed te trekken. Daarmee wordt het feit dat meta data met behulp van data management processen beheerd dient te worden.

Open Whitepaper