Verschijningsvormen van metadata

Metadata is een soort data die essentieel is voor iedere data professional. Om deze professionals in hun data rol te ondersteunen dient geinventariseerd te worden op welke wijze deze data gepresenteerd wordt aan deze data professional.

Dit whitepaper gaat  daarom over data visualisatie en de userinterface die een gebruiker van de meta data nodig heeft om zijn of haar werkzaamheden op adequate wijze te kunnen uitvoeren.

In dit whitepaper noemen we de visualisatie van data daarom verschijningsvormen van metadata. Met andere woorden hoe kan metadata zich representeren zodat een ontvanger deze data snel, juist en consistent kan interpreteren.

Open whitepaper