Time Aware Modelling met EA

Time Aware Modelling is een krachtig mechanisme in Sparx Enterprise Architect, mits op de juiste wijze toegepast. In deze video gaan we in op hoe je een architectuur kunt uitwerken in een baseline een plateau en een target model, waarbij de uitwerking van de verschillende modellen gehandhaafd blijft en naast elkaar gaan bestaan.

Op basis van de standard functionaliteit in combinatie met een aantal EA visuele hulpjes zoals een legenda en diagram filtering wordt een nadere toelichting gegeven op de werkwijze binnen een architectuur.