Schermindeling Sparx

Bij het werken met Enterprise Architect staat de diagram weergave centraal. In deze video gaan we kort in op welke windows en weergaven essentieel zijn om makelijk te kunnen modelleren in diagrammen waarbij je maximale ruimte houdt om overzicht te houden in je diagrammen.

Daarnaast wordt een tip gegeven voor Citrix gebruikers om te zorgen voor het bewaren van de gemaakte schermindeling via perspectives.

Bekijk de Schermindeling video