Zoek trefwoord in webcontent

A web publication platform for an ArchiMate model

Web based enterprise architect repository for publishing an architecture on the web

Archimate basis diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Modelleren van Archimate diagrammen in Enterprise Architect

Architectuur documenten genereren op basis van een report template

Webvideo over het definieren van een rapportage template voor het genereren van architectuur documenten

Architectuur Repositories en dienstverlening

Beschrijving van de dienstverlening rond architectuur repositories

Autonummering in Enterprise Architect

Binnen een omvangrijke architectuur repository kan het gebruik van nummering en codering een extra dimensie zijn om de inhoud in te delen cq te categoriseren. Sparx Enterprise Architect biedt hiervoor een aantal hulpmiddelen. Deze worden uitgelegd in deze webvideo

Autorisaties in Sparx EA

Webvideo over autorisaties in Sparx Enterprise Architect

Azure, ArchiMate en Sparx Enterprise Architect

Webvideo over azure en ArchiMate modelleren in Sparx Enterprise Architect

Baselines in Sparx EA

Webvideo over baselines in Sparx Enterprise Architect. Kan gebruikt worden als een eenvoudige werkwijze van release management

Canonieke datamodellering in de praktijk

Uitwerking van verschillende voorbeelden van het gebruik van canonieke modellen. Onder andere simulatie, SOA, APM en enterprise architectuur

Code generator voor SQL statements

Beschrijving van code templates binnen EA

Configuring the Ribbon in Sparx for authorization groups

Setting the ribbons in Sparx Enterprise Architect

Data architectuur in Sparx EA 17

Sinds medio mei 2024 is versie 17 van Sparx Enterprise Architect beschikbaar. Op dit moment van schrijven, juli 2024, nog als beta versie. In versie 17 zitten een aantal interessante uitbreidingen voor de data architect en de metadata specialist. Dit omdat er een perspectief ontwikkeld is die binnen Sparx Enterprise Architect DataWareHousing genoemd wordt. De naam is wellicht wat eigenaardig gekozen want de inhoud van het perspectief is veel breder. Het gaat namelijk ook in op allerlei zaken zoals data science, data architectuur en data governance rond bedrijfsrollen gerelateerd aan data.

Data Mapping form in EA

Webvideo on data mappings in Sparx Enterprise Architect

Datamodellering: ArchiMate Data & Applicatie Modellering

ArchiMate Data & applicatiemodellering is een onderdeel van de modelleertaal ArchiMate voor het modelleren van Enterprise Architecturen. Het wordt gecombineerd met een aantal andere viewpoints binnen ArchiMate waarmee krachtige modellen opgesteld kunnen worden voor verschillende soorten stakeholders. ArchiMate Data & Applicatiemodellering is een secundair viewpoint maar omvat entiteiten uit de primaire viewpoint. Hiermee ontstaat een verbinding met de andere (secundaire) viewpoints.

Datamodellering: ArchiMate Data & Bedrijfslaag Modellering

ArchiMate Data & bedrijfslaagmodellering is een onderdeel van de modelleertaal ArchiMate voor het modelleren van Enterprise Architecturen. Het wordt gecombineerd met een aantal andere viewpoints binnen ArchiMate waarmee krachtige modellen opgesteld kunnen worden voor verschillende soorten stakeholders. ArchiMate Data & Bedrijfslaagmodellering is een secundair viewpoint maar omvat entiteiten uit de primaire viewpoint. Hiermee ontstaat een verbinding met de andere (secundaire) viewpoints.

Datamodellering: ArchiMate Data & Motivation Modellering

ArchiMate motivation datamodellering is een onderdeel van de modelleertaal ArchiMate voor het modelleren van Enterprise Architecturen. Het is een combinatie van een model van data entiteiten en motivation concepten. Er worden krachtige modellen opgesteld worden voor het in kaart brengen van stakeholders en hun concerns.

Datamodellering: ArchiMate Data Modellering

ArchiMate Datamodellering is een onderdeel van de modelleertaal ArchiMate voor het modelleren van Enterprise Architecturen. Het wordt gecombineerd met een aantal andere viewpoints binnen ArchiMate waarmee krachtige modellen opgesteld kunnen worden voor verschillende soorten stakeholders. De modellen worden met name gebruikt voor interactie met business vertegenwoordiging. Daarnaast kan deze notatie gebruikt worden om de verbanden tussen de bedrijfslaag met de onderliggende lagen (applicatie en technologie).

Desktop inrichten in Sparx Enterprise Architect

Scherm inrichten van EA net behulp van panels, hide, autohide en floating panels

Duplicate validation in Enterprise Architect

Description of validating Archimate models and element in Enterprise Architect

Duplicaten test obv script

Script voor het controleren op dubbelingen in een repository.

Dynamic Documents een handige feature vanaf EA 13

Dynamische documenten een nieuwe feature in EA

EA Global Summit 2021

EA Global Summit 2021 sessions with subject like Logical model simulation and ArchiMate and Azure.

Een hub en spoke model op basis van reusable asset services

Het gebruik van reusable asset services voor de introductie van een hub en spoke model voor architectuur repositories

Een web publicatie platform voor Sparx Enterprise Architect

Enterprise Architect webviewer op basis van Form Factory CMS

Enterprise Architect as tool for a Data Platform

Many organisations are investigating the possibilities of Big Data solutions, for example the Dutch and German Electricity Transport System Operator TenneT. Introducing Big Data is new and traditional approaches are of limited use. Think about introducing data-lab functionalities, innovative and agile approaches, new technologies like NoSql or Hadoop. How are you going to support these activities in an organisation as an architect and how can Enterprise Architect support you in adding architectural value. In this session we will discuss a reference architecture for the TenneT Data Platforms, modelling techniques, architectural patterns and agile approaches all supported by the use of Enterprise Architect. You will see examples of big data patterns, solutions and templates based on ArchiMate.

Enterprise Architect for an Enterprise Architecture

How to build an enterprise architect based on ArchiMate and Enterprise Architect

Enterprise Architect for an Enterprise Architecture handout

This summary is a presentation of the EA User group conference in Brussels with an overview of how an ArchiMate based repository can be introduced. This gives for example a description of the role of a repository custoduian

Enterprise architectuur in Sparx EA 17

Sinds medio mei 2024 is versie 17 van Sparx Enterprise Architect beschikbaar. Op dit moment van schrijven, juli 2024, nog als beta versie. In versie 17 zitten een aantal interessante uitbreidingen voor de enterprise architect.

Enterprise data architectuur met ArchiMate

Voorbeeld van een referentie architectuur op basis van ArchiMate en Enterprise Architect

IDEA and WPP service offering

Services around the AddOns for Sparx Enterprise Architect

Images voor niet ICT archimate stakeholders

Image library inzetten voor visualisaties in EA

Interessante links

Links naar relevante EA sites

Introductie IDEA releasemanager

Releasemanager in de IDEA AddOn

Keuzelijsten in Enterprise Architect

Uitleg van gebruik keuzelijsten in Enterprise Architect

Lijsten definieren in Sparx met ModelView elementen

Lijsten definieren in Sparx Enterprise Architect

MDG aanpassingen voor ArchiMate viewpoints

Creeren van viewpoints in MDG

Quick scan enterprise architectuur

Quick scan architectuur op basis van een vragenlijst

Schermindeling Sparx

Indelen van je scherm

Search and Modelviews in Sparx Enterprise Architect

Demonstration of ModelView and Searches of Sparx Enterprise Architect

Sessie over Data Management op EA Global Summit

EA Global Summit sessie over Data Management in Sparx Enterprise Architect

Sparx Enterprise Architect

Inzet Enterprise Architect als repository

Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate

Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate

SQL Server profiler for finding out what happens behind the scenes

Use a profiler for SQL analysis

Tagged values in Sparx Enterprise Architect

Uitleg van gebruik tagged values in Enterprise Architect

Time Aware Modelling met EA

Webvideo Time Aware Modelling

Training MetaModel Aanpassen in Sparx Enterprise Architect

Aanpassen van Enterprise Architect voor een specifiek metamodel voor de organisatie

Training SIPOC toepassen binnen modelleren in Sparx

Training over de notatie met SIPOC in EA en ArchiMate

Twee helpers voor ArchiMate modelleurs in de IDEA Add-On

Helpers voor afgeleide relaties en nesting in ArchiMate en Sparx Enterprise Architect

Uitgebreide Archimate diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Uitgebreide ArchiMate modelleertechnieken met Enteprise Architect van Sparx

Videokanaal architectuur modelleren met Sparx

Videokanaal met trainingvideo's over het modelleren van architecuur met Sparx Enterprise Architect.

Videokanaal introductie modelleren in Sparx Enterprise Architect

Introductiecursus modelleren met Sparx Enterprise Architect op basis van webvideos

Videokanaal Online training WPP AddOn voor Sparx

Videokanaal voor het WPP van Sparx Enterprise Architect

Voorbeeld Repository voor cursus Data Modelleren met Sparx

Voorbeeld repository voor data modelleren met Sparx Enterprise Architect

Webvideo about Data Management register at EA Global Summit

Webvideo about the Data Management Register in Sparx Enterprise Architect

Webvideo of Azure Data and Analytics ArchiMate and Sparx Enterprise Architect

Webvideo of the Global Summit Conference ArchiMate Session

Webvideo on configuring perspectives for usergroups

Webvideo on perspectives for usergroups

Webvideo over connectoren op diagrammen in Enterprise Architect

Webvideo over connectoren op diagrammen in Sparx Enterprise Architect