Data architectuur in Sparx EA 17

Sinds medio mei 2024 is versie 17 van Sparx Enterprise Architect beschikbaar. Op dit moment van schrijven, juli 2024, nog als beta versie. In versie 17 zitten een aantal interessante uitbreidingen voor de data architect en de metadata specialist. Dit omdat er een perspectief ontwikkeld is die binnen Sparx Enterprise Architect DataWareHousing genoemd wordt. De naam is wellicht wat eigenaardig gekozen want de inhoud van het perspectief is veel breder. Het gaat namelijk ook in op allerlei zaken zoals data science, data architectuur en data governance rond bedrijfsrollen gerelateerd aan data.

 

Met deze uitbreiding van de perspectieven is er voor data architecten een mooie aanvulling gekomen op modellering. Daarom heb ik een voorbeeld package uitgewerkt met daarin een aantal voorbeeld diagrammen en vulling van packages op basis van de voorbeelden zoals die standaard in het tool zitten. Hieronder daarom een uitwerking met de aanwezige voorbeeldmodellen.

Open whitepaper