Zoek trefwoord in webcontent

Datamodellering: Entity Relationship diagram

ER diagram is een veelgebruikte notatiewijze met name voor het opstellen van fysieke datamodellen voor implementatie in relationele databases. Het legt daarmee een verbinding tussen de logische modellen en de fysieke implementatie in een relationeel database platform. Het is daarmee een onmisbare schakel in de data modelleerketen.

Introductie databases

Beschrijving van databases zoals relationele databases en NoSQL databases. Dit inclusief een vergelijking van de kenmerken

Normaalvormen modelleren

Whitepaper over normaalvormen ten behoeve van relationele databases gericht op registratieve en administratieve verwerking binnen OLTP

Register- en sleutelbeleid

Sleutels zijn een belangrijk aspect van relationele databases. Bij het introduceren wordt het kiezen van de juiste sleutels een essentiƫle activiteit voor de data architect. Dit document beschrijft hoe registervorming invloed heeft op de keuze van sleutels en draagt voorstellen aan voor een gestructureerde aanpak.