Zoek trefwoord in webcontent

A web publication platform for an ArchiMate model

Web based enterprise architect repository for publishing an architecture on the web

Aanpak introductie van een Architectuur Repository

Voorbeeld uitwerking van een stappenplan voor een architectuur repository

Aanpassing voor matrix in webportaal

Matrix aanpassing in webportaal architectuur repository

Archimate basis diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Modelleren van Archimate diagrammen in Enterprise Architect

ArchiMate viewpoints inzetten in een architectuur repository

Hoe werk je met ArchiMate modellen in een Architectuur Repository. Hierbij rekening houdend met verschillende views en viewpoints

Architectuur documenten genereren op basis van een report template

Webvideo over het definieren van een rapportage template voor het genereren van architectuur documenten

Architectuur Repositories en dienstverlening

Beschrijving van de dienstverlening rond architectuur repositories

Architectuur Repository in de praktijk boek

Download van het Nederlandstalige boek architectuur repository in de praktijk

Autonummering in Enterprise Architect

Binnen een omvangrijke architectuur repository kan het gebruik van nummering en codering een extra dimensie zijn om de inhoud in te delen cq te categoriseren. Sparx Enterprise Architect biedt hiervoor een aantal hulpmiddelen. Deze worden uitgelegd in deze webvideo

Big Data Architecture Framework

Overview of the Big Data guide as an example of the WPP functionality

Cursusmateriaal Masterclass Architectuur Repository

Masterclass

Document of Repository gedreven architectuur

Uitleg over de voor en nadelen van een document - en repository gedreven architectuur

Download ARIO Voorbeeld repository

Downloaden van de ARIO voorbeeld repository in EAPX en XML (XMI Import) formaat

Downloaden van de repositories met voorbeelden

Informatie over de aanwezige architectuur repositories binnen de webapplicatie data docent

Duplicate validation in Enterprise Architect

Description of validating Archimate models and element in Enterprise Architect

Duplicaten test obv script

Script voor het controleren op dubbelingen in een repository.

Een architectuur repository voor big data

Beschrijving van een catalogus voor Big Data patronen en mechanismen

Een repository voor metadata management

Whitepaper over de opzet van een eenvoudige metadata management repository

Een web publicatie platform voor Sparx Enterprise Architect

Enterprise Architect webviewer op basis van Form Factory CMS

Enterprise Architect as tool for a Data Platform

Many organisations are investigating the possibilities of Big Data solutions, for example the Dutch and German Electricity Transport System Operator TenneT. Introducing Big Data is new and traditional approaches are of limited use. Think about introducing data-lab functionalities, innovative and agile approaches, new technologies like NoSql or Hadoop. How are you going to support these activities in an organisation as an architect and how can Enterprise Architect support you in adding architectural value. In this session we will discuss a reference architecture for the TenneT Data Platforms, modelling techniques, architectural patterns and agile approaches all supported by the use of Enterprise Architect. You will see examples of big data patterns, solutions and templates based on ArchiMate.

Enterprise Architect for an Enterprise Architecture

How to build an enterprise architect based on ArchiMate and Enterprise Architect

Enterprise Architect for an Enterprise Architecture handout

This summary is a presentation of the EA User group conference in Brussels with an overview of how an ArchiMate based repository can be introduced. This gives for example a description of the role of a repository custoduian

Interactory Architectuur Repositories

Verschillende soorten architectuur repositories op basis van het Interactory Framework

Interview met Len Epp over Architectuur Repository

Interview over het boek Architectuur Repository.

Interview SDNCast over architectuur

Interview met de SDN over de rol van de architect en de inzet van architectuur repositories

Introductie IDEA releasemanager

Releasemanager in de IDEA AddOn

Keuzelijsten in Enterprise Architect

Uitleg van gebruik keuzelijsten in Enterprise Architect

Meta Data Repository Voorbeeld

Metadata Modelleren als repository

Metamodel in een Architectuur Repository

Metamodellen in een architectuur repository

Sparx Enterprise Architect

Inzet Enterprise Architect als repository

Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate

Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate

Tagged values in Sparx Enterprise Architect

Uitleg van gebruik tagged values in Enterprise Architect

Training ArchiMate Metamodel in Architectuur Repository

Metamodel van ArchiMate

Training architectuur principes en doelen voor een architectuur repository

Doelen en principes voor een architectuur repository

Training definities van een architectuur repository

Definitie van een architectuur repository vanuit Togaf, AWS en Sparx perspectief

Training gelaagde informatie architectuur

Gelaagde architectuur voor agile werken in een architectuur repository

Training MetaModel Aanpassen in Sparx Enterprise Architect

Aanpassen van Enterprise Architect voor een specifiek metamodel voor de organisatie

Training rollen en werkprocessen bij een repository

Rollen en processen bij een architectuur repository in een team

Training Samenwerken en Intervisie

Samenwerken en Intervisie aanpak bij inzet van een architectuur repository

Training SIPOC toepassen binnen modelleren in Sparx

Training over de notatie met SIPOC in EA en ArchiMate

Training vergelijking document of repository gedreven

Verschil tussen document gedreven en een architectuur repository gedreven architectuur aanpak

Uitgebreide Archimate diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Uitgebreide ArchiMate modelleertechnieken met Enteprise Architect van Sparx

Up to date houden van serviceregisterinhoud

Beschrijving van governance en continuiteitsproblemen bij inzet van een service register.

Vaarwel architectuur document welkom architectuur repository

Beschrijving alternatief voor architectuur documenten in een architectuur repository

Vaarwel architectuur document, welkom architectuur repository

Dia's van een presentatie gehouden op het innovation event van 2016. Architecten zetten traditioneel voornamelijk documenten in voor architectuurbeschrijvingen. Echter het inzetten van meerdere documenten voor het beschrijven van een architectuur is foutgevoelig en levert inconsistenties op, terwijl er veel beheerinspanning nodig is. Door de inzet van architectuur repositories is het mogelijk om de architectuur op een andere wijze te beschrijven, rekening houdend met de huidige eisen en wensen van de architectuurgebruikers. In deze presentatie gaan we in op het inzetten van Sparx Enterprise Architect als tool en wordt een Open Source Web Publicatie Platform getoond waarmee een Architectuur Repository op eenvoudige wijze via het web aan de gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Na deelname aan deze sessie heeft u een duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden van Architectuur Repositories.

Verschijningsvormen van metadata

Overzicht van een aantal verschijningsvormen in metadata registers relevant voor gebruikers

Videokanaal architectuur modelleren met Sparx

Videokanaal met trainingvideo's over het modelleren van architecuur met Sparx Enterprise Architect.

Videokanaal trainingen bij de introductie van een architectuur repository

Overzicht van de beschikbare video's horend bij de architectuur repository training

Voorbeeld Logisch Applicatie Model

Voorbeeld uitwerking van een logisch applicatie model voor een register in ArchiMate

Voorbeeld opzet voor ViewPoints in ArchiMate

Voorbeeld uitwerking van ViewPoints in ArchiMate voor een architectuur document

Voorbeeld repository bij training architectuur modelleren

Voorbeeld repository voor architectuur modelleren

Voorbeeld Repository voor cursus Data Modelleren met Sparx

Voorbeeld repository voor data modelleren met Sparx Enterprise Architect

Wat is de repository?

Voorbeeld scherm van de opzet van de repository verkenner

Web Publicatie Platform voor EA

WPP voor EA

Webvideo behorend bij whitepaper over meta data repositories

Webvideo over het gebruik van een metadata repository

Werkproces voor beheer van serviceregisters

Uitwerking van een beheerproces voor service registers.