Zoek trefwoord in glossary

ACID

Atomic, Consistent, Isolated Durable, eisen aan transacties in een database

Algoritme

Geprogrammeerde logica voor verwerking en of analyse

CRUD

Create Read Update Delete acties uitgevoerd op data in een database

DWH

DataWare House omgeving geconfigureerd voor het doen van data analyse en reporting (zie OLAP)

ETL

Extract Transform Load

GIS

Geografisch Informatie Systeem

Governance

Processen en inrichting van data eigenaarschap en beleid

Hadoop

Open Source Gedistribueerd File Systeem inclusief ecosysteem met componenten voor functionaliteiten

JDBC

Java Database Connectivity zie ODBC

JSON

Javascript Object Notation voor uitwisselen van semigestructureerde data zie ook XML

Lineage

Bewerkingsstappen op de data zie ook provenance

NoSQL

Database management systeem dat data op andere wijze opslaat (gedistribueerd) dan de traditionele RDBMS

ODBC

Open Database Connectivity gestandaardiseerde API voor interactie met RDBMS en NoSQL

OLAP

Online Analytical Processing

OLTP

Online Transactional Processing

On Premise

Opslag van data in het eigen data centrum van de organisatie

Query

Bevragen van data in een database, vaak gebaseerd op een gestandaardiseerde taal SQL

RDBMS

Relational Database Management System

REST

Representational State Transfer, architectuur voor het uitwisselen van gegevens meestal voor lezen EN schrijven

SOA

Service Oriented Architecture

SQL

Structured Query Language

XML

Extensible Markup Language voor semi gestructureerde data