Zoek trefwoord in webcontent

Aanpassing Deduplicator in IDEA AddOn

IDEA AddOn aanpassing voor dedupliceren

About the WPP

Introduction to the WPP

AddOn Functionality for HTML reporting

AddOn functionality for HTML reporting

Code generator voor SQL statements

Beschrijving van code templates binnen EA

Datamodellering: UML KLassediagram Basis

UML klassenotatie is een veelgebruikte notatiewijze met name voor het opstellen van logische datamodellen. Het legt daarmee een verbinding tussen de fysieke modellen en de conceptuele modellen en is daarmee een onmisbare schakel in de data modelleerketen. Het klassediagram wordt in veel situaties toegepast, met name waar een relatie is met softwareontwikkeling. De basisnotatie biedt al een ruime hoeveelheid mogelijkheden om complexe modellen op te stellen. Dit is enerzijds de kracht van het UML klassediagram en anderzijds een zwakte omdat de modellen veelal te complex zijn voor stakeholders met minder modelleerervaring.

De Open Source Software Architect

Open source architect, mythen rond deze software

Download IDEA

Description of the download links for IDEA in 32 and 64 bits

Download WPP

WPP introduction in english

Duplicaten test obv script

Script voor het controleren op dubbelingen in een repository.

Een web publicatie platform voor Sparx Enterprise Architect

Enterprise Architect webviewer op basis van Form Factory CMS

Extra functionalities of the Web Publication Platform

New functionalities of the Web Publication Platform

IDEA Home

IDEA Homepage

Installation and configuration of the WPP

Installation instruction for the WPP on a development machine for evaluation or in an IIS configuration

Integrated Data Entity Architecture (IDEA)

Introductie IDEA

Interactiepatronen bij applicatie ontwikkeling

Interactiepatronen binnen software architectuur

MDG aanpassingen voor ArchiMate viewpoints

Creeren van viewpoints in MDG

New functionalities for the WPP

New version of the Web Publication Platform

New release: Web Publication Platform 2.0

Release of the WPP

Puretext bij plakken van notes

Puretext als hulpmiddel bij kopieren en plakken

SQL Server profiler for finding out what happens behind the scenes

Use a profiler for SQL analysis

Web Publicatie Platform voor EA

Introductie WPP

Web Publicatie Platform voor EA

WPP voor EA

Webvideo codegeneratie

Een webvideo over het genereren van source code op basis van een canoniek model

Webvideo over data driven websites en canonieke modellen

Webvideo over data driven webtoepassingen op basis van een canoniek model

Welcome to the Interactory publications

Welcome page