Aanpassing Deduplicator in IDEA AddOn

In IDEA kun je op eenvoudige wijze dubbele elementen dedupliceren. Hierbij geldt dat de originelen op basis van de gekozen package in de boom wordt bepaald. Vervolgens worden alle elementen in de repository gebruikt om te bepalen of dit een duplicaat is. In een aantal gevallen (afhankelijk van de gekozen repository inrichting kan het handig zijn dat ook voor de duplicaten alleen het gekozen package en de onderliggende packages gebruikt worden voor het dedupliceren.

Dit is een relatief eenvoudige aanpassing door gebruik te maken van de settings van de IDEA addon. Hieronder vind je het aangepaste statement

Select orig.name, orig.stereotype, orig.author, orig.version, dupl.name as duplicate_name, t_package.name as package_name, dupl.author as duplicate_author, orig.object_id as origid, dupl.object_id as duplid 
From t_object orig, t_package, t_object dupl 
where dupl.package_id = t_package.package_id 
and orig.name = dupl.name and orig.object_id <> dupl.object_id 
and (orig.stereotype = dupl.stereotype or (orig.stereotype IS AND dupl.stereotype IS )) 
and orig.object_type = dupl.object_type 
and orig.object_type NOT IN('Package', 'Diagram', 'Note', 'Text', 'ProxyConnector') 
and orig.name IS NOT and orig.name <> ' 
and orig.version = dupl.version 
and orig.package_id IN(#package_id#) 
and dupl.package_id IN(#package_id#) 
order by 1 

Je kunt dit instellen via het assistant scherm van IDEA onder settings. Dit is te benaderen via Specialize - AddIns - IDEA - Assistant. De setting die je dient aan te passen heet DuplicateElementsPackage

 /></p>
<p> </p>        </div><div class=Guest / IDEA-AddIn /Software