Data architectuur

Architectuur Repository

Data architectuur voor grip op data

Data wordt in steeds meer organisaties belangrijk. Grip krijgen op data en veranderingen begeleiden vanuit Architectuur is daarbij essentieel. Vanuit data architectuur zullen naast kaders ook beschrijvende modellen, visualisaties en patronen geintroduceerd worden. Dit zal in combinatie zijn met Data Analytics, Big Data en Internet of Things, afhankelijk van de situatie bij de eigen organisatie

Een aantal voordelen van data architectuur:

  • Modellen van het data- en applicatielandschap in de organisatie
  • Bouwblokken en patronen voor standaardisatie van de inrichting van de data verwerking
  • Maken van grondplaten of blauwdrukken van het huidige en gewenste data verwerkende landschap
  • Introduceren van kaders (zoals principes) vanuit Data Architectuur

Echter introduceren van data architectuur vraagt een gestructureerde aanpak. Dat is wat ik bied in een combinatie van trainingen, publicaties, voorbeelden en het gebruik van een Data Architectuur repository . .

Producten en diensten

Overzicht van dienstverlening gericht op Data Architectuur

Data Architectuur in de praktijk

Verschillende onderwerpen relevant voor de data architect worden uitgewerkt. Zoals de rol van de architect, voorschrijvende- en beschrijvende architectuur, data modellering, principes, patronen en voorbeelden van data architectuur toepassingen.

Whitepapers en artikelen

Een bibliotheek met artikelen en whitepapers over data architectuur een handige op tags gebaseerde classifiactie en zoekmogelijkheden. Volg de link voor een voorbeeld.

Dienstverlening

Data Architectuur Dienstverlening

Coaching

Coaching van architecten, modelleurs, stewards en analisten bij activiteiten rond data architectuur, -management en -modelleren.

Trainingen

Trainingen op het vlak van Data Architectuur, Data Repositories, modelleren, ArchiMate en inzet van Sparx Enterprise Architect.

IDEA Addon voor Enterprise Architect

Extensie voor Sparx Enterprise Architect ten behoeve van data architecten en modelleurs. Met onder andere een deduplicator, een mapping formulier en een releasemanager

Web Publicatie Platform voor Enterprise Architect

AddOn voor Sparx Enterprise Architect voor het ontsluiten van repositories met een gebruikersvriendelijke user interface

Ja ik wil graag meer informatie

Artikelen

Overzicht Data Architectuur Content

Architectuurpatronen en de IKEA metafoor

In dit whitepaper gaan we op basis van een metafoor uit de “constructiewereld” in op de uitdagingen en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden om invulling te geven aan bovenstaande uitdagingen. We gebruiken hiervoor het voor iedereen bekende meubelwarenhuis IKEA. IKEA kenmerkt zich door de inzet van patronen en bouwblokken tot in vergaande vorm. Dat is daarmee voor ons als informatiearchitecten een mooi voorbeeld. Op basis van deze metafoor zullen we architectuur patronen en een aantal belangrijk patrooncatalogi behandelen.

Boek: Data architectuur in de praktijk

Boek over data architectuur

Canonieke data-architectuur

Deze whitepaper beschrijft diverse aspecten van canonieke data-architectuur. Naast de definitie van canonieke data-architectuur wordt ingegaan op redenen om een canonieke data-architectuur in te richten. Canonieke data architectuur kan een bijdrage leveren aan besluitvormingsprocessen. Reden om de politieke aspecten van besluitvorming en verandering te beschrijven. Op basis van vier politieke inrichtingen wordt een handreiking gedaan voor het kiezen van een geschikte werkwijze om een canonieke data-architectuur op te stellen en te valideren. Het opstellen van canonieke modellen wordt beschreven vanuit verschillende architectuur modelleerwijzen, zoals ArchiMate, ER, berichtenboeken en UML. Er wordt daarnaast op basis van verschillende stakeholders aangegeven welke modelleerwijze toegepast kan worden binnen de organisatie.

Canonieke datamodellering in de praktijk

Uitwerking van verschillende voorbeelden van het gebruik van canonieke modellen. Onder andere simulatie, SOA, APM en enterprise architectuur

Data architectuur in Sparx EA 17

Sinds medio mei 2024 is versie 17 van Sparx Enterprise Architect beschikbaar. Op dit moment van schrijven, juli 2024, nog als beta versie. In versie 17 zitten een aantal interessante uitbreidingen voor de data architect en de metadata specialist. Dit omdat er een perspectief ontwikkeld is die binnen Sparx Enterprise Architect DataWareHousing genoemd wordt. De naam is wellicht wat eigenaardig gekozen want de inhoud van het perspectief is veel breder. Het gaat namelijk ook in op allerlei zaken zoals data science, data architectuur en data governance rond bedrijfsrollen gerelateerd aan data.

De rol van een data-architect

Data-architect en veranderingen in organisaties zijn nauw aan elkaar verbonden. Binnen deze verandering zijn enerzijds meerdere dimensies te onderkennen. Anderzijds is de rolinvulling door de architect mede bepalend voor het succes van de architectuurfunctie. Dit whitepaper gaat in op deze aspecten van architectuur en verandering.

Een architectuur repository voor big data

Beschrijving van een catalogus voor Big Data patronen en mechanismen

Een praktisch boek over data-architectuur, verkrijgbaar via bol.com!

Data-architectuur in de praktijk: hét handboek voor elke data-architect én zijn omgeving. Het is een boek vol tips en informatie over zijn rol binnen organisaties en de kaders vanuit data-architectuur waarmee projecten optimaal gestuurd worden. Ook ArchiMate wordt behandeld. Een aanrader!

Enterprise data architectuur met ArchiMate

Voorbeeld van een referentie architectuur op basis van ArchiMate en Enterprise Architect

Interactiepatronen bij applicatie ontwikkeling

Interactiepatronen binnen software architectuur

Introductie databases

Beschrijving van databases zoals relationele databases en NoSQL databases. Dit inclusief een vergelijking van de kenmerken

Introductie van een servicelaag voor canonieke data ontsluiting

Bij het inrichten van canonieke data ontsluiting wordt vanuit architectuur veelal de eis geformuleerd dat een aansluitende applicatie (bron of doel) een servicelaag dient te hebben. Echter wat houdt deze eis in en waarom wordt deze eis aan applicaties gesteld bij introductie van canonieke data ontsluiting?

Metaforen als hulpmiddel van de informatie architect

Metaforen worden overal waar communicatie plaatsvindt ingezet. Of het nu in de prive - of in de werksituatie is, metaforen kunnen ingezet worden om van een concept een eenvoudiger beeld te schetsen. In de informatie architectuur worden de concepten en beschrijvingen veelal gezien als complex. Dan maken metaforen het verkrijgen van een gezamenlijk beeld eenvoudiger.

Stakeholder behoeften in Togaf 9

Stakeholders behoeften en concerns afbeelden op het togaf raamwerk

Stakeholders, concerns, principes en patronen in data-architectuur

Veranderingen in en rond organisatie zijn van invloed op de rol van de data-architect. Door deze veranderingen wisselen stakeholders en hun concerns. Dit whitepaper gaat in op de belangrijkste stakeholders, hun belangen en hoe de architect dit kan gebruiken bij het uitvoeren van zijn rol. Naast de concerns en requirements wordt ingegaan op een aantal andere concepten zoals kwaliteiten, principes en patronen. Deze worden uitgewerkt gericht op het invullen van de drie data functies en worden gerelateerd aan de genoemde concerns

Stimuleren van service hergebruik

Service hergebruik is een belangrijk onderliggend principe voor de inzet van service registers

Voorbeeld data-architectuur principes

Principes helpen een organisatie bij het stellen van kaders voor (ICT) projecten. Door principes tijd- en organisatie onafhankelijk te formuleren is het mogelijk om deze principes een generieke opzet te geven. Dit document geeft een aantal voorbeelden van principes vanuit verschillende bronnen. Op basis van deze voorbeelden kan je eenvoudig eigen (tijd en organisatieonafhankelijke) principes formuleren.

Webvideo of Azure Data and Analytics ArchiMate and Sparx Enterprise Architect

Webvideo of the Global Summit Conference ArchiMate Session

Webvideo over berichtenboeken modelleren

Voorbeeld van het uitwerken van een berichtenboek