Zoek trefwoord in package

_Companies

_Flat Symbols

_Old

AI + Machine Learning

AI + ML

AI + ML

Alternatieven bij {project}

Alternatieven bij Voorbeeld

Analytics

Analytics

App Services

Applicatielaag

Application_Component

Application_Event

Application_Function

Application_Interface

Application_Process

Application_Service

ArchiMate Applicatiemodel

ArchiMate Applicatiemodel

ArchiMate Metamodel

Hierr worden de viewpoints beschreven voor met name solution architecturen. Belangrijk hierbij is dat we het aantal concepten relatief beperkt houden en dat de verschillende viewpoints gerelateerd zijn aan het project template voor project architecten.

ArchiMate viewpoints

Hier worden de viewpoints beschreven voor met name solution architecturen op basis van een andere aanpak dan de werkwijze met Viewpoints zoals beschreven in de ArchiMate documentatie. Dit is een uitwerking van een organisatie die een aantal viewpoints heeft bepaald voor de eigen context. Belangrijk daarbij is wel dat de viewpoints met elkaar samenhangen. Binnen de viewpoints wordt gewerkt met:
 • Primaire elementen (groene rand), dat zijn elementen die in principe in deze diagrammen uitgewerkt moeten zijn.
 • Secundaire elementen (oranje rand) zijn elementen die in deze diagrammen gebruikt mogen worden
Belangrijk hierbij is dat we het aantal concepten relatief beperkt houden en dat de verschillende viewpoints gerelateerd zijn aan het project package sjabloon voor project of solution architecturen.

ArchiMate Viewpoints voor Bouwblokken

In deze paragraaf wordt een voorstel gedaan voor een aantal ArchiMate viewpoints voor het modelleren van de verschillende bouwblokken en hun onderlinge relaties. In de diagrammen worden de viewpoints alleen uitgewerkt op basis van de elementen en de relevante onderlinge associaties. Een beschrijving van de concepten zelf wordt niet gedaan. Hierbij nemen we definities en mogelijke associaties over zoals die gedefinieerd zijn binnen de modelleertaal ArchiMate zelf. ArchiMate kent in het core model drie lagen, namelijk Business, Applicatie en Technologie laag. xBB kunnen toegepast worden in de drie hierboven genoemde lagen. Echter omdat het perspectief in dit document voor de xBB voornamelijk ligt op applicatie en infrastructuur zijn de viewpoints alleen voor deze twee lagen uitgewerkt. Voor de ABB wordt in ArchiMate gebruik gemaakt van de Behaviour kolom. Sinds ArchiMate 3 bestaan binnen deze kolom meerdere elementen. Bij de uitwerking in de viewpoints worden alleen de Applicatie_Functie en Technologie_Functie gebruikt. Is een ander concept bijvoorbeeld een Applicatie_Process of Technologie_Process relevant bij een uitwerking dan kan dit vanzelfsprekend ook toegepast worden. Voor de SBB wordt in ArchiMate gebruik gemaakt van de Active Structure kolom. Met name binnen de technologie laag zijn veel verschillende concepten beschikbaar. Bij de uitwerking in de viewpoints wordt alleen de System_Software gebruikt. Is een ander concept relevant bij een uitwerking in deze dimensie dan kan dit vanzelfsprekend ook toegepast worden.

Architecture Patterns and Building Blocks

Package with the description of generic architectural building blocks and solution building blocks.

Architectuur Modelleren

Architectuur Modelleren Demo Cases

Beschrijving Alberto’s is een keten van Italiaanse ijssalons in een aantal plaatsen Verkoop van schepijs, ijstaarten en koffieproducten Sterk seizoensgebonden (zomer en feestdagen) Historisch gezien hebben de filialen een grote mate van autonomie:
 • Eigen leveranciers, inkoop, recepten en marketing
 • Eigen ICT beleid en budget
 • Eigen applicatie en data landschap
Stafafdeling voor:
 • P&O en salarisverwerking
 • Facilitaire zaken inclusief een ICT afdeling ter ondersteuning van de filialen
 • Gezamenlijke financiële verwerking en rapportage
 • Centrale prijs- en productbepaling
Knelpunten  
 • Toenemende concurrentie van prijsvechters zoals Starbucks en Swirl
 • Verschil in kwaliteit van de verschillende producten tussen filialen en tussen verschillende periodes
 • ICT afdeling kan door diversiteit van inrichting steeds minder ondersteuning bieden en ICT wordt steeds duurder
 • Kostprijs van de producten te hoog
 • Veel flexmedewerkers. Salarisverwerking is een knelpunt door grote verschillen in gegevensleveringen in tijd en formaat vanuit de filialen
 • Aanlevering van gegevens voor rapportages hebben lage kwaliteit waardoor rapportages weinig betrouwbaar.
Acties  
 • Alberto besluit om een aantal knelpunten op te pakken
 • Dat wil hij doen door de op het vlak van de informatievoorziening een aantal projecten te starten
 • Projecten dienen een oplossing te bieden voor de knelpunten
 • Voor projectbegeleiding trekt hij een architect aan: Giovanna
 • Giovanna krijgt invloed in de opzet van de projectagenda

Architectuur principes

Overzicht van de architectuur principes en eventueel constraints. Bij omvangrijke collecties van principes kan hier een hierarchie geintroduceerd worden bijvoorbeeld op basis van basis en afgeleide principes. In het geval van omvangrijke collecties worden de principes veelal visueel gerepresenteerd in de vorm van een aantal diagrammen.

Architectuur Repository

Architectuur ViewPoints

Beschrijving van de architectuur viewpoints van de organisatie. Zie hiervoor de paragraaf architectuur viewpoints in dit hoofdstuk.

Artifact

Azure Ecosystem

Azure Icons and Images

Azure Stack

Azure VMWare Solution

Basic LDM

BD-DWH Integration ABB

Bedrijfsarchitectuur

Beschrijving van de bedrijfsarchitectuur voor een werkwijze met een architectuur repository. Hierbij worden daartoe een aantal bedrijfsprocessen en -rollen uitgewerkt. Omdat het werken met een architectuur repository een transitie is naar een andere werkwijze binnen het architectuurteam is de bedrijfsarchitectuur daarom een belangrijk onderdeel om in detail uit werken. Reden is dat een succesvolle bedrijfsarchitectuur het succes of het mislukken van de introductie van een architectuur repository kan bepalen.

Bedrijfslaag

Bedrijfsprocessen en rollen

Op basis van een aantal eenvoudige processtappen en bijbehorende rollen kun je een aantal gewenste functies van het expertise netwerk definieren. Hieraan kun je vervolgens beheerprocessen en applicatiefuncties koppelen. Daarmee ontstaande contouren van het expertise netwerk

Begrippenboom

Begrippenboom

Bert Dingemans

Voorbeeld van een persoonlijk package van een modelleur.

Beschrijvende architectuur

De beschrijvende architectuur zoals de naam al zegt beschrijft de architectuur. Dat is op basis van de target architectuur en de baseline architectuur. Veelal zie je binnen deze package een uitwerking van de verschillende dimensies van de organisatie op basis van subpackages om de beschrijvende architectuur te structureren naar domein, lagen en andere organisatie specifieke indelingen. In dit boek een indeling op basis van een lagen indeling voor de organisatie

BI and DataWareHousing

BI en DataWareHousing

Big Data Blueprint

Big Data Grondplaat

Big Data Infrastructure

Big Data Mechanismen

Big Data Mechanisms

Big Data Patronen

Big Data Patterns

Big Data proces

Beschrijving van een big data procesmodel bestaande uit activiteiten voor het tot stand komen van een implementatie

BIVP

Blockchain

BPMN

Business_Object

Business_Role

Business_Service

CnE_Enterprise

CnE_GeneralSymbols

CnE_Intune

CnE_System_Center

Compute

Compute

Conceptual

Conceptual model viewpoints

The conceptual model has the focus especially on the business perspective. In these viewpoints only the entities and their mutual associations are described. So no details of attributes and the like. Within the conceptual modeling, the possibility to describe the meaning of entities and to get them unambiguously becomes clear and is one of the most important aspects of the conceptual model

Conceptueel

Conceptueel

Conceptueel

Conceptueel objectmodel

In dit onderdeel wordt een logisch model beschreven van de boom- en een netwerk of graafstructuur. Daarbij worden een aantal requirements uitgewerkt op basis waarvan een keuze voor een fysieke implementatie gemaakt kan worden

Container

Contract

Core

CRUD Object Gebeurtenis

CRUD Object Gebeurtenis

Data analytics and -science

Data analytics en -science

Data Architecture

Data Architectuur

Data Architectuur

Data architectuur van een architectuur repository. Dit is in dit document relatief eenvoudig van opzet en omvat alleen een conceptueel datamodel. Echter in het conceptueel datamodel wordt wel een overzicht gegeven van relevante concepten binnen een architectuur repository.

Data Architectuur & Big Data

Data architectuur {project}

Data Architectuur Demo cases

Data Architectuur Metamodel

Modellen en bouwblokken voor het in kaart brengen van Big Data elementen ten behoeve van Big Data Architectuur

Data architectuur Voorbeeld

Data filtering and selection

Data filtering en selectie

Data Flow

Data Flow

Data Governance

Data Governance

Data Integratie

Data Integration

Data Kwaliteit

Data Management & Meta Data

Data Management Navigatie

Data Management Project Sjabloon

In deze viewpoints worden de verschillende notatiewijzen beschreven waarmee de data catalogus kan worden opgebouwd. Het is initieel gebaseerd op vier hoofdelementen maar kan eenvoudig worden uitgebreid. De elementen zijn:
 • Data Management
 • Conceptueel model
 • Logisch model
 • Fysiek model
Uitbreidingen waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld Data Security, Privacy maar ook aan interfaces zoals webservices, webapi's NoSQL etc. Indien deze later binnen de community relevant blijken te zijn dan worden deze alsnog uitgewerkt

Data Management viewpoints

Data management is mainly focused on the business aspects of the data. The elaboration is based on the DMBoK framework of Dama.org. Three viewpoints have been elaborated on ownership, use and quality. Here too, an extension is possible once the community needs it. The DMBoK includes a wealth of viewpoints in this. For the modeling we use ArchiMate concepts like stakeholder and requirements or constraints in combination with matrices.

Data Mappings

Data Mappings

Data Mappings

Data Modeling

Data Modelleren

In het beschrijvend model worden een aantal data modellen uitgewerkt van abstract (conceptueel model) naar technisch platform specifiek (fysiek model). Dit model is feitelijk het centrale model voor meta data waaraan de andere domeinen gekoppeld zijn.

Data modelleren

Data Modelleren

Data Modelleren Demo Cases

Data Operations

Data Operations

Data opslag

Data processing

Data qualities

Data Quality

Data science patterns

Data Security

Data Security

Data storage

Data types

Data types

Data verwerking

Data visualisaties

Data visualisations

Data_Object

Databases

Databases

DataFlow

Datakwaliteiten

Deelmodel vanuit project

Demo Case Aggregators

Demo Case Alberto urenregistratie

 • Alberto’s is een keten van Italiaanse ijssalons in een aantal plaatsen
 • Verkoop van schepijs, ijstaarten en koffieproducten
 • Sterk seizoensgebonden (zomer en feestdagen)
 • Historisch gezien hebben de filialen een grote mate van autonomie:
 • Eigen leveranciers, inkoop, recepten en marketing
 • Eigen ICT beleid en budget
 • Eigen applicatie en data landschap
 • Stafafdeling voor:
 • P&O en salarisverwerking
 • Facilitaire zaken inclusief een ICT afdeling ter ondersteuning van de filialen
 • Gezamenlijke financiële verwerking en rapportage
 • Centrale prijs- en productbepaling

Demo Case Alberto Vestiging

Demo Case DaMAcademy

Demo Case Home Delivery

Demo Case Logging

Demo Case Solution architectuur {project}

Dit sjabloon is een package en diagram structuur voor een architectuurdocument, bijvoorbeeld een solution - of project start architectuur. Hierbij is in de diagrammen een koppeling gemaakt naar een viewpoint uitwerking zodat modelleurs ondersteuning krijgen bij het uitwerken van het model. Desgewenst kan dit package gekopieerd worden in EA om het projectspecifiek te maken. Vervolgens kan er een document van gegenereerd worden. Maak daarbij gebruik van de IDEA AddOn waarin je in de package helper een zoek en vervang actie kunt uitvoeren

Demo Case Text2Tree

Demo Case Thuisbezorgd

Device

DevOps

DevOps

Diagrammen

Doelen en behoeften

Architectuur modellen voor de uitwerking van stakeholders, doelen, behoeften en principes rond de introductie van een architectuur repository binnen een architectuur team.

DWH

DWH

DWH

DWH

Enterprise Architectuur

Dit is de vastgestelde architectuur van organisatie. Het omvat veelal de uitwerking van de baseline architectuur en soms ook van de target architectuur. Belangrijk is dat de indeling gebaseerd dient te zijn op een raadpleeg functie. Architecten gebruiken dit als een register van de architectuur bij inventarisaties van requirements maar ook voor het raadplegen van de architectuur landschappen en de kaders binnen de architectuur.

Enumerations

ER

ER

ER

Expertise boom

Dit is een wat vreemde eend in de bijt omdat het een relatief klein onderdeel is van de gehele gewenste functionaliteit. Het is echter een specifiek project waarvoor subsidie aangevraagd is. Het heeft wel direct raakvlakken met het expertise netwerk omdat het een ontsluitingsvorm is. Bijkomend voordeel is dat het kan aansluiten op bestaande nderdelen in het applicatielandschap en alleen een extra functie is voor het transformeren van vrije tekst naar een onderwerpenboom en de relatie terug naar de brondocumenten

Expertise netwerk(voorbeeld)

Het expertise netwerk is een uitbreiding van de functionaliteit van drie onderdelen namelijk:
 • onderwerpenboom (T2T)
 • het samenwerken van experts om tot expertise te komen (O365)
 • zichtbaar maken van expertise in de TFG Academy.
Het TFG expertise netwerk is een mooi voorbeeld van hoe verschillende initiatieven van maten samenkomen en hoe we daarmee een extra propositie naar de markt kunnen doen. In dit model is een uitwerking gemaakt dat dient als discussiestuk omtrent deze propositie van een expertise netwerk.

Extra

Extra

Extra

Extra

Fysiek data model (Sparx)

Fysiek datamodel Sparx

Het lijkt vreemd om de database structuur van een Sparx Enterprise Architect repository in een boek over repositories te behandelen. Echter het werken met een architectuur repository zal ook betekenen dat de content benadert moet worden op een wijze die niet beschikbaar is in de ontsluitingsvormen reeds aanwezig in de tooling. Daarom behandelen we hier de tabellen die de meest essentiële data omvatten voor het benaderen van de repository inhoud. Hou er rekening mee dat het aantal tabellen in een Sparx Enterprise Architect veel meer tabellen omvat.

Fysieke laag

Geavanceerde modellering

General

General

Gewenste situatie

De gewenste situatie beschrijft een punt aan de horizon voor de logging architectuur. Het sluit daarbij aan bij de discussies rond de doelarchitectuur, met name op het vlak van service orientatie en bedrijfsregels

Hadoop components

Hierarchie

Bij een meer omvangrijke enterprise architectuur is het aanbrengen van hierarchie voor het categoriseren van de verschillende architecturen noodzakelijk. Veelal bestaat de hierarchie uit een aantal diagrammen die de enterprise architectuur op basis van verschillende classificaties en navigatiepaden.

Hourglass ABB

Hourglass elements

Huidige situatie

Hulpmiddelen bij een Architectuur Repository

In de voorgaande hoofdstukken zijn we ingegaan op de verschillende dimensies van het introduceren van een Architectuur Repository. In dit hoofdstuk gaan we in op een aantal hulpmiddelen die het introduceren van een architectuur repository ondersteunen en vereenvoudigen. We werken dit uit op basis van Sparx Enterprise Architect een modelleertool voor diverse modelleertalen. Daardoor is het ook uitermate geschikt om Sparx Enterprise Architect in te richten als architectuur repository. De uitwerkingen van deze hulpmiddelen zijn allemaal uitgewerkt op basis van Sparx Enterprise Architect.

Hybrid

Identity

Identity

Implementation

Implementation & Migration

Informatie architectuur

Beschrijving van de verschillende big data technieken die ingezet kunnen worden bij een big data oplossing

Informatiesysteem architectuur

Beschrijving van de aspecten van de tooling bij het werken met een architectuur repository. Enerzijds de benodigde functionaliteiten anderzijds een opsomming van diverse beschikbare tools.

Integration

Integration

Internet of Things

Intune

Intune

IoT

IoT

Kaderstellend

Kaderstellende architectuur

De kaderstellende architectuur is van groot belang voor het sturen van de verandering in een organisatie om van de baseline architectuur te transformeren naar de target architectuur. Het stellen van kaders wordt veelal uitgewerkt op basis van architectuur principes of tegenwoordig ook wel bindende architectuur afspraken genoemd. Daarnaast kun je ook de beschrijving van de viewpoints terugvinden omdat die ook beschouwd kunnen worden als kaderstellend.

Kwaliteiten

Overzicht van algemeen geldende data kwaliteiten die ingezet kunnen worden voor het bepalen van de waarde van datasets

Location

Logical

Logical data model viewpoints

The logical model describes the structure of the data in an implementation independent manner. (In EA, implementation is not entirely language independent unless you define your own data types. The logical model is mainly based on UML class diagrams with a number of extra entities such as enumerations and possibly interfaces for lookups. The latter you use especially for the generation of application code so is only then modeled.

Logisch

Logisch

Logisch

Logisch Applicatie model obv Masterdata

Voorbeeld van een logisch architectuur model voor een register of MDM module. Geeft een voorbeeld van hoe je applicatie functies, interfaces en services in ArchiMate kunt combineren om een beschrijving te geven van de gewenste requirements. Als je een architectuur repository vanuit het perspectief van master data beschouwd dan kun je feitelijk een aantal bouwblokken inzetten om functionaliteiten, applicatie services en -interfaces op generieke wijze beschrijven.

Logisch applicatiemodel

Uitwerking van het model op basis van logische applicaties inclusief de uitwerking van de deelfuncties

Logisch applicatiemodel

Logisch objectmodel

Lookups

Management + Governance

Management and Governance

Master and Reference Data

Master Data

Master en Referentie Data

Master en Referentie Data zijn de werkprocessen gericht op het realiseren van generieke data entiteiten relevant voor een grote groep van stakeholders. Dit stelt bijzondere eisen aan de inrichting vanuit het perspectief van data kwaliteit. Daarmee ontstaat er een nauwe relatie tussen deze kennisdomeinen.

Matrices

Binnen dit onderdeel zijn een aantal matrices opgenomen om op eenvoudige wijze verbanden te zien tussen de verschillende views op de architectuur van een repository. Deze matrices zijn gebaseerd op ArchiMate concepten waarmee de verbanden op basis van ArchiMate elementen en connectoren in een tweedimensionale matrix worden gepresenteerd.

MDM Scenario models

Media

Menu

Meta Data

Meta Data Demo Cases

Meta Data Management

Binnen wikipedia wordt voor meta data de volgende definitie gegeven: Metadata zijn gegevens die de karakteristieken van bepaalde gegevens beschrijven. Het zijn dus eigenlijk data over data. Deze definitie is krachtig in haar eenvoud. Vaak wordt van meta data gezegd dat meta data context toevoegt aan data. Het is hierbij van belang welke context dat is. Zo kun je voorstellen dat de meta data van een boek een andere context geeft dan bijvoorbeeld een foto in JPEG formaat of een tabel in een relationele database. In dit whitepaper is de context van de meta data enterprise data management. Dat betekent dan ook dat we data gaan verzamelen over data entiteiten vanuit het perspectief van data management om context toe te voegen aan deze data entiteiten. Voor data management is een internationaal raamwerk aanwezig name het Data Management Body of Knowledge ontwikkeld door DaMa.org. In dit whitepaper geldt dit raamwerk als startpunt voor ons model. In de volgende paragraaf wordt het DMBoK kort toegelicht.

Meta MetaModel

Metamodel

Metamodel bestaat uit een opsomming van verschillende voor architectuur relevante modelleertalen inclusief een aantal submodellen en talen. Op basis hiervan kan door de organisatie een selectie gemaakt worden van de voor hen relevante architectuurtalen en -subtalen. In de uitwerking van de hulpmiddelen wordt een dergelijk metamodel op basis van vereenvoudigde viewpoints in ArchiMate als voorbeeld uitgewerkt.

Metamodel Data Modelleren

Het metamodel is uitgewerkt op basis van het DMBoK raamwerk. Echter dit raamwerk is in ontwikkeling. Dit houdt in dat een deel van het raamwerk wel uitgewerkt is en de anderen nog niet. Metadata is daarmee ondersteunend naar de overige data management kennisgebieden. Voor het werken met meta data geldt een whitepaper over de modelleerwijzen rond metadata.

Migrate

Migrate

Mixed Reality

Modelleerconventie voor data architectuur

Dit is een voorbeeld van modelleer- en naamgevingsconventies die ingezet kan worden binnen een architectuur repository. Deze uitwerking is een voorbeeld hoe je een metamodel en de conventies kunt uitwerken. In dit geval voor een data architectuur uitwerking. Het metamodel is uitgewerkt op basis van het DMBoK raamwerk. Dit houdt in dat een deel van het raamwerk wel uitgewerkt is en de anderen nog niet. Hier is met name vanuit het gezichtspunt van de data architect een uitwerking van modelleerconventies en architecturele modellen. Voor het werken met meta data geldt een whitepaper over de modelleerwijzen rond metadata.

Monitor

Motivatie en implementatie

Kenmerken, eisen, vereisten die behoren bij Big Data

Motivatie Waarom {project}

Motivatie Waarom Voorbeeld

Motivation

Motivation

MRDM Architectuur scenario's

Dit is een pakket met vier logische scenario's voor de implementatie van een Master Data-oplossing. Deze logische modellen hebben geen relatie met enige fysieke implementatie. Daarom is de lange lijst met alternatieven relevanter. Deze scenario's kunnen helpen in de volgende situaties:
 • Functionele vereisten toewijzen aan scenario's
 • Het in kaart brengen van niet-functionele eisen en kwaliteiten aan scenario's
 • Complexiteitsanalyse van scenario's
 • Mogelijke oplossingen en componenten toewijzen aan scenario's

MRDM Conceptueel Data Model

Verschillende conceptuele data modellen met een hiërarchie van conceptuele data entiteiten voor referentie en master data

MRDM Logisch Data Model

Logische datamodellen met een uitwerking voor verschillende referentie data logische structuren met data entititeiten, attributen en assoociaties.

MRDM Logische Architectuur

In het logische applicatie model beschrijven we alleen welke logische applicatiefuncties nodig zijn binnen de oplossing zonder te kijken naar de beschikbare componenten en informatiesystemen. Dit helpt bij het maken van een technisch onafhankelijk applicatie model dat later kan worden gebruikt om verschillende oplossingsscenario's en componentstapels te modelleren. Deze stapels worden geanalyseerd en met elkaar vergeleken op basis van de functionele en niet functionele eisen.

Naar enterprise architectuur

Wordt het project dat een solution oplevert afgerond dan zal de baseline architectuur binnen de enterprise architectuur gaan veranderen, dat is het uiteindelijke eindresultaat van een solution of project. Daarom zullen de concepten aanwezig in de modellen van de solution architectuur na oplevering uitgewerkt moeten worden in de baseline architectuur. De modellen moeten op basis daarvan aangepast worden naar de nieuwe situatie ofwel de nieuwe baseline architectuur. Dit dient uitgevoerd te worden in een gecontroleerde processtap in het architectuurproces waarbij veelal de modelmanager of custion bij betrokken is. Deze package is daarmee een soort van doorgeefluik waar in de solutions worden geplaatst waarmee aangegeven wordt dat deze kunnen worden geintegreerd met de baseline architectuur in de enterprise architectuur packages.

Naar Solution/Enterprise Architectuur

Net als bij de solution architecturen is het mogelijk dat deelmodellen uitgewerkt in de persoonlijke packages onderdeel gaan uitmaken van een solution architectuur of van de enterprise architectuur. Ook hierbij een map om een gecontroleerd architectuurproces te realiseren waarmee deelarchitecturen onder verantwoording van de modelmanager worden overgebracht naar de architecturen met een ander (vastgestelde) status.

Networking

Networking

New Icons

Node

Object modellering

Objecten

Objecten

Objecten

Objecten

Objecten

Objecten

Objecten

Opsomming van alle objecten binnen de architectuur gesorteerd op type en naam.

Objecten

Objecten

Objecten bij Viewpoints

Objecten bij Viewpoints

Objecten enterprise architectuur

Het wordt gezien als een good practice om de elementen te scheiden van de diagrammen in een omvangrijke enterprise architectuur. Het is mogelijk om de objecte te scheiden in de verschillende subpackages van de enterprise architectuur. Hier is ervoor gekozen dit te doen in de root package van de enterprise architectuur. In dit voorbeeld is een indeling gemaakt voor subpackages per ArchiMate laag en of elementtype. Hierbij zijn er verschillende andere indelingen mogelijk. Bepaal hier de indeling die in de context van de eigen organisatie goed werkt. Ook het sorteren van de elementen op elementtype in een allesomvattende collectie werkt bij sommige organisaties goed.

Objecten Metamodel

Objectmodel Bouwblokken

Het objectmodel beschrijft het concept bouwblok zoals dat gedefinieerd is binnen het architectuurproces. Bouwblokken zijn communicatieve concepten tussen architecten onderling en tussen architectuur en de verschillende stakeholders zoals ontwikkelaars en beheerders. Daarnaast ook interne diensten en eventueel externe stakeholders zoals leveranciers of ketenpartners. Het model bestaat uit een beperkte set aan concepten met onderlinge relaties. Dit model is uitgewerkt in een ArchiMate business objecten diagram. De concepten in het objecten en definitie diagram zijn vervolgens in detail uitgewerkt en beschrijven hiermee de kaders van de bouwblokken.

Objects

Omgeving

Onder handen werk

Other

Other

Other

Overzicht bouwblokken

In veel architecturen zijn bouwblokken een belangrijk onderdeel bij de introductie van standaardisatie en hergebruik. Ook hierbij daarom een inrichting in de enterprise architectuur in de vorm van een aantal collecties van bouwblokken die een architect kan inzetten bij het uitwerken van solutions om een solution te laten bijdragen aan de weg naar de target architectuur. Ook deze package zal een indeling kennen in de vorm van subpackages en/of het gebruik van diagrammen voor de binnen de organisatie aanwezige bouwblokken. Hierbij zal veelal ook gebruik gemaakt worden van navigatie en overzichtsdiagrammen. Zie ook de paragraaf over het toepassen van bouwblokken binnen een architectuur.

Overzicht landschappen

Overzicht van de architectuurlandschappen die uitgewerkt zijn. Veelal gebaseerd op meerdere diagrammen en daarbij ingedeeld op basis van de lagen in het core model van ArchiMate desgewenst verder opgesplitst naar domeinen in een organisatie of architectuur. In dit document is het overzicht van de landschappen gerubriceerd en ingedeeld. Dit kan op basis van packages en daarbinnen een of meerdere diagrammen, maar ook het gebruik van een naamgevingsconventie voor de diagrammen is ook een adequate werkwijze. Noodzakelijk in deze is dat de architecten hierin de concepten binnen de vastgestelde architectuur eenvoudig kunnen terugvinden. Enerzijds in de package structuur anderzijds ook door gebruik te maken van zoek en sorteer functionaliteiten.

Overzicht requirements

Overzicht in de vorm van een collectie van de requirements van de verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie. Veelal uitgewerkt op basis van de motivation extensie binnen ArchiMate. De opsomming kan gedaan worden in de vorm van een lijst, een matrix of een aantal grafische representaties van de requirements. Zie ook de uitwerking van de solution architectuur repository in een voorgaand hoofdstuk voor een aantal voorbeelden.

Packagestructuur

Voorbeeld van een project structuur gebaseerd op de status van verschillende deelmodellen. Kenmerkend hierin is dat per fase een andere indeling geldt voor de repository. Deze aanpak geeft aan dat de package structuur geen beperking hoeft te zijn. Over de package structuur kan bij de introductie van een architectuur repository een discussie ontstaan over wat de juiste indeling is. Houd hierbij de volgende suggesties aan als startpunt:
 • Per onderdeel van de architectuur repository kan de package indeling veranderen
 • De package structuur kan eenvoudig gewijzigd worden als bij ontwikkeling van de werkwijze de inzichten veranderen
 • Het bepalen van de indeling wordt veelal beheerd door de model manager of custodian voor de generieke architectuur onderdelen
 • In werk of project package structuren hebben de modelleurs meer vrijheid in de inrichting.
 • Gebruik voor solution architecturen een sjabloon als startpunt.
 • Houd in de package indeling rekening met de transfer van architectuur concepten in een fasering en levensloop.
De package structuur dient gericht te zijn op de modelleurs die werken met de architectuur modellen. Gebruikers van deze modellen dienen op andere wijze ondersteund te worden bijvoorbeeld door navigatie diagrammen.

Path

Physical

Physical data model viewpoints

The physical model is aimed at modeling platform specific modeling. This can be data modeling for (relational) databases, but also schema definitions (XSDs) are forms of physical data modeling. Within the physical data modeling much detail is added focused on the implementation. This is often aimed at generating source code (for example, DDL)

Physisch

Physisch

Physisch

Principle

Publicatie

Requirements

Requirements en stakeholders

Resources

Security

Security

Simulator

SIPOC

SIPOC

Sipoc

SIPOC is een eenvoudige modelleerwijze voor het modelleren van bedrijfsprocessen, objecten en rollen. Er zijn een aantal voorbeelden gegeven. Kopieer een van de diagrammen en pas het aan naar de nieuwe SIPOCs voor een bedrijfsspecifieke uitwerking..

Software qualities

Softwarekwaliteiten

Solution architecturen

In deze packages worden de solution uitgewerkt die momenteel de verandering van de organisatie van de baseline naar de target architectuur implementeren. Afhankelijk van de omvang van de organisatie zul je hier meerdere beschrijvingen van solution architecturen terugvinden.

Solution Architectuur Repository

Architectuur model voor een aanpak op basis van een architectuur repository. In dit model zijn een aantal generieke architectuur onderdelen uitgewerkt. Dit dient enerzijds als voorbeeld voor een architectuur uitwerking. Anderzijds kan het uitgebreid worden met organisatie specifieke organisatie onderdelen van de architectuur. Daarmee wordt het een startpunt voor een organisatie brede architectuur. Dit hoofdstuk is uitgewerkt op basis van een aantal architectuuronderdelen die relevant zijn in een solution architectuur. Voor de introductie van een werkwijze met een architectuur repository is eenzelfde werkwijze gevolgd. Feitelijk passen we hier een "eat your own dogfood" aanpak toe.

Solution architectuur Voorbeeld

Dit sjabloon is een package en diagram structuur voor een architectuurdocument, bijvoorbeeld een solution - of project start architectuur. Hierbij is in de diagrammen een koppeling gemaakt naar een viewpoint uitwerking zodat modelleurs ondersteuning krijgen met de viewpoint diagrammen bij het uitwerken van het model. Desgewenst kan dit package gekopieerd worden in EA om het projectspecifiek te maken. Vervolgens kan er een document van gegenereerd worden. Maak daarbij gebruik van de IDEA AddOn waarin je in de package helper een zoek en vervang actie kunt uitvoeren Dit package en de subpackages en diagrammen is uitgewerkt op basis van een package structuur dat een sjabloon van een solution omvat. Dit kan eenvoudig gekopieerd worden als een startpunt voor het uitwerken van een nieuwe solution. Het uitgewerkt voorbeeld van een dergelijk sjabloon is terug te vinden als een resource in de aanwezige voorbeeld architectuur repository.

Splunk oplossing

Stappenplannen

In dit document wordt nadat de solution voor het werken met een architectuur repository is uitgewerkt een aantal generieke stappenplannen uitgewerkt. Deze stappenplannen geven een team een leidraad welke activiteiten uitgevoerd dienen te worden om de transformatie van een document gedreven werkwijze naar een repository gedreven werkwijze te realiseren. De stappenplannen in dit document bestaan uit een aantal generieke activiteiten voor de introductie van een architectuur repository. Echter deze stappen kunnen eenvoudig worden uitgebreid in de specifieke context van de eigen organisatie. Uitwerking is op basis van de volgorde van uitwerken van de architectuur en vervolgens een stappenplan voor het introduceren van de tooling van de architectuur repository.

Storage

Storage

System_Software

T2T Proces

Technische architectuur

Beschrijving van de infrastructurele aspecten van een big data architectuur

Technische componenten

Technische laag

Technology_Interface

Technology_Service

Toepassen architectuur bouwblokken

Inleiding Toepassen bouwblokken beschrijft de opzet en de definitie van bouwblokken. Bouwblokken worden bij een organisatie geïntroduceerd vanuit het perspectief van:
 • Hergebruik.
 • Ontkoppeling
 • Generalisatie en specialisatie.
 • Standaardisatie.
 • Interactie tussen aanbieders en afnemers van informatievoorziening. concepten (op dit moment applicaties en infrastructuur maar dit moet ook toepasbaar zijn op bedrijfsarchitectuur).
 • Specificatie van kosten en opbrengsten.
 • Verbeteren (versnellen) van de dienstverlening.
 • Informatiebeveiliging.
Dit document bestaat uit de volgende delen:
 • Model: beschrijft de definitie, kenmerken en verbanden van het concept bouwblok en de bijbehorende specialisaties
 • ArchiMate viewpoints: uitwerking van de viewpoints voor de bouwblokken. Deze viewpoints zijn opgebouwd uit een beperkte set aan ArchiMate elementen en associaties.
 • Voorbeelden van uitwerking van de verschillende bouwblokken binnen de hierboven gedefinieerde ArchiMate viewpoints
 • Sparx implementatie, wijze waarop dit geïmplementeerd wordt in Sparx en hoe het gecommuniceerd/gepubliceerd wordt naar de verschillende stakeholders.

UItwerkingSollicitatie

Uitwisseling

ViewPoints

VM

Voorbeelden van bouwblokken

In deze voorbeelden worden een aantal aspecten van het modelleren op basis van bouwblokken uitgewerkt. Beschouw dit voorbeeld zonder dat er is nagedacht over de inrichting van de catalogi en de granulariteit van de bouwblokken. Daarnaast wordt alleen een toelichting gegeven bij de diagrammen, niet bij de daarin uitgewerkte concepten.

Web

Web

Werkinstructies modelmanager

Verzameling van werkinstructies voor de modelmanager rond de inrichting van de repository en het gebruik van Sparx Enterprise Architect

Werkmap

Werkmap

Werkmappen en projecten

Package waarin modelleurs of teams eigen uitwerkingen kunnen maken van deelmodellen, of deeluitwerkingen van een solution. Binnen deze packages hebben de modelleurs een persoonlijke package waarin ze vrij zijn om een eigen indeling te kiezen en elementen en diagrammen uit te werken. Let op: het is belangrijk dat er afspraken worden gemaakt over het hergebruik van elementen die aanwezig zijn. Het is veelal niet toegestaan om elementen aanwezig in deze persoonlijke packages her te gebruiken in bijvoorbeeld solution architecturen en helemaal niet in enterprise architectuur modellen.

XSD

XSD