Architectuur Repository

Architectuur Repository

Naar een effectieve en wendbare architectuur

In veel architectuur teams zijn de belangrijkste producten architectuurdocumenten. Echter op een gegeven moment wordt het onderhouden en up to date houden van deze architectuurdocumenten een grote uitdaging. Er ontstaan allerlei knelpunten rond de versies van al die documenten. Daarnaast kost het doen van aanpassingen in de architectuur(documenmten) steeds meer werk. Echter grootste knelpunt is dat verschillende stakeholders incomplete of zelf onjuiste architectuurbeschrijvingen krijgen.

Is dit scenario actueel binnen jouw team dan is de inzet van een Architectuur Repository een logische volgende stap. Met een architectuur repository introduceer je een gezamenlijk architectuurmodel waarin effectief met elkaar kan worden samengewerkt en waar modellen worden gedeeld met elkaar en hergebruikt. Een aantal voordelen van architectureren in een repository zijn:

 • Hergebruik van (deel)modellen
 • Standaardisatie van modelleertalen en conventies
 • Opstellen van specifieke (deel) architecturen voor stakeholders of doelen mogelijk
 • Agile werken eenvoudiger realiseerbaar

Echter introduceren van een architectuur repository vraagt een gestructureerde aanpak. Dat is wat wij bieden met ARIO. ARIO staat voor Architectuur Repository Introductie Ondersteuning. .

Overzicht van dienstverlening over architectuur repository

Boek architectuur repository in de praktijk

Dit boek gaat in op het introduceren van een architectuur repository. Een architectuur repository draagt bij aan een meer volwassen aanpak van architectuur introduceren in een organisatie. Dit is een combinatiepakket van een boek, online training en een voorbeeld repository.

Voorbeeld Repository

In de voorbeeldrepository zitten een aantal uitgewerkte architectuur modellen voor een repository gebaseerde architectuur repository. Naast een model van een stappenplan zijn er voorbeelden te vinden van deelmodellen handig bij het inrichten van een architectuur repository voor jouw organisatie.

Masterclass Architectuur Repository

Een eendaagse training over de activiteiten relevant bij de introductie van een architectuur repository. Deze geeft je een rode draad bij de introductie van de architectuur repository.

Repository Dienstverlening

Coaching

Coaching van architecten, modelleurs en analisten bij activiteiten rond architectuur repositories, data architectuur, -management en -modelleren.

Modelleren

Uitwerken van datamodellen, informatie- en enterprise architectuur met behulp van Sparx Enterprise Architect.

Trainingen

Trainingen op het vlak van Architectuur Repositories, modelleren, ArchiMate en data architectuur op basis van Sparx Enterprise Architect.

Architectuur repositories

Inrichten van architectuur repositories ter vervanging van architectuur documenten, inclusief de inrichting van gewijzigde architectuurprocessen.

IDEA Addon voor Enterprise Architect

Extensie voor Sparx Enterprise Architect ten behoeve van data modelleurs en ArchImate modelleurs. Met onder andere een deduplicator, een mapping formulier en een releasemanager

Web Publicatie Platform voor Enterprise Architect

AddOn voor Sparx Enterprise Architect voor het ontsluiten van repositories met een gebruikersvriendelijke user interface

Sparx integratie

Integratie van Sparx Enterprise Architect voor de uitwisseling van gegevens naar en uit andere informatiesystemen, zoals service management tools, data management suites en MS-office bestanden.

Training Architectuur Repository

Klassikale training bij TFG-Academy

Eendaagse klassikale training waarin we ingaan op het introduceren van een architectuur repository. Met een aantal onderwerpen zoals:

 • Keuze van modelleertalen voor architectuurn
 • Inrichten van een repository voor effectief gebruik
 • Voorbeelden van werkprocessen
 • Rollen relevant bij inzet van een architectuur repository
 • Ondersteunen agile architectuur

De voorbeelden tijdens deze training worden uitgewerkt in Sparx Enterprise Architect. Kijk voor meer informatie op de pagina van de training architectuur repository.

Webvideo dienstverlening

Demonstratie over de opzet van onze dienstverlening

Wil je een beeld krijgen wat je kunt als je toegang krijgt tot het besloten deel van deze website dan kun je de video hier bekijken.

In deze video wordt kort ingegaan op de volgende producten behorend bij ARIO:

 • Toegang tot de website
 • Whitepapers
 • Webvideos
 • Webbased en download van een voorbeeld repository

Neem contact met ons op als je interesse hebt in onze dienstverlening.

Ja ik wil graag meer informatie

Artikelen

Overzicht Architectuur Repository

Aanpak introductie van een Architectuur Repository

Voorbeeld uitwerking van een stappenplan voor een architectuur repository

Aanpassing voor matrix in webportaal

Matrix aanpassing in webportaal ARIO

ArchiMate viewpoints inzetten in een architectuur repository

Hoe werk je met ArchiMate modellen in een Architectuur Repository. Hierbij rekening houdend met verschillende views en viewpoints

Architectuur documenten genereren op basis van een report template

Webvideo over het definieren van een rapportage template voor het genereren van architectuur documenten

Architectuur Repositories en dienstverlening

Beschrijving van de dienstverlening rond architectuur repositories

Architectuur Repository in de praktijk boek

Download van het Nederlandstalige boek architectuur repository in de praktijk

Cursusmateriaal Masterclass Architectuur Repository

Masterclass

Document of Repository gedreven architectuur

Uitleg over de voor en nadelen van een document - en repository gedreven architectuur

Download ARIO Voorbeeld repository

Downloaden van de ARIO voorbeeld repository in EAPX en XML (XMI Import) formaat

Duplicate validation in Enterprise Architect

Description of validating Archimate models and element in Enterprise Architect

Enterprise Architect for an Enterprise Architecture

How to build an enterprise architect based on ArchiMate and Enterprise Architect

Interactory Architectuur Repositories

Verschillende soorten architectuur repositories op basis van het Interactory Framework

Introductie IDEA releasemanager

Releasemanager in de IDEA AddOn

Meta Data Repository Voorbeeld

Meta Data Modelleren als repository

Metamodel in een Architectuur Repository

Metamodellen in een architectuur repository

Training ArchiMate Metamodel in Architectuur Repository

Metamodel van ArchiMate

Training architectuur principes en doelen voor een architectuur repository

Doelen en principes voor een architectuur repository

Training definities van een architectuur repository

Definitie van een architectuur repository vanuit Togaf, AWS en Sparx perspectief

Training gelaagde informatie architectuur

Gelaagde architectuur voor agile werken in een architectuur repository

Training MetaModel Aanpassen in Sparx Enterprise Architect

Aanpassen van Enterprise Architect voor een specifiek metamodel voor de organisatie

Training rollen en werkprocessen bij een repository

Rollen en processen bij een architectuur repository in een team

Training Samenwerken en Intervisie

Samenwerken en Intervisie aanpak bij inzet van een architectuur repository

Training SIPOC toepassen binnen modelleren in Sparx

Training over de notatie met SIPOC in EA en ArchiMate

Training vergelijking document of repository gedreven

Verschil tussen document gedreven en een architectuur repository gedreven architectuur aanpak

Up to date houden van serviceregisterinhoud

Beschrijving van governance en continuiteitsproblemen bij inzet van een service register.

Videokanaal architectuur modelleren met Sparx

Videokanaal met trainingvideo's over het modelleren van architecuur met Sparx Enterprise Architect.

Videokanaal trainingen bij de introductie van een architectuur repository

Overzicht van de beschikbare video's horend bij de architectuur repository training

Voorbeeld Logisch Applicatie Model

Voorbeeld uitwerking van een logisch applicatie model voor een register in ArchiMate

Voorbeeld opzet voor ViewPoints in ArchiMate

Voorbeeld uitwerking van ViewPoints in ArchiMate voor een architectuur document

Wat is de repository?

Voorbeeld scherm van de opzet van de repository verkenner