Videokanaal trainingen bij de introductie van een architectuur repository

Rond het werken met een architectuur repository komen veel zaken aan de orde. Enerzijds is er de voorbeeld architectuur repository op basis van een Sparx Enterprise Architect uitwerking. Anderzijds is er een cursus ontwikkeld gebaseerd op online cursusmateriaal dat alleen voor de deelnemers aan de ARIO website beschikbaar is. 

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

Ben je geinteresseerd geraakt kijk dan naar onderstaande videolessen

Les 1 Definitie van architectuur repositories

Wat is de definitie van een architectuur repository? Er blijken er meerdere te zijn vanuit verschillende perspectieven.Met zowel overeenkomsten als verschillen. In deze training kijken we naar de kenmerken van een architectuur repository die bijdragen aan een ander architectuur proces en de bijbehorende producten
Veel organisaties willen de overstap maken van een document naar een repository gedreven architectuur aanpak. Echter het maken van deze stap dient inzichtelijk te maken wat de voor- en nadelen zijn van beide vormen van aanpak. Deze training maakt deze verschillen inzichtelijk en geeft aan wat de randvoorwaarden zijn voor een repository gedreven aanpak
Centraal in een repository is de uitwerking van een metamodel gebaseerd op een aantal modelleertalen, hoe die talen gebruikt worden binnen de organisatie en hoe de modellen gebruikt worden om een architectuur verhaal te vertellen.
Bij het werken met een architectuur repository is het bepalen hoe het werkproces wordt vormgegeven een belangrijk aspect van het werken onder architctuur binnen een team. Daarnaast spelen de betrokkenen in de vorm van architectuur rollen een belangrijke uitwerking in het architectuur proces.
Bij de introductie van een architectuur voor architectuur repositories kun je doelen en principes opstellen die kaderstellend zijn voor de uitwerking. In deze webvideo krijg je daarom een aantal generieke voorbeeld doelen en principes die je kunt uitbreiden met organisatie specifieke doelen en principes. Het voorbeeld in de video is gebaseerd op ArchiMate.
In deze training gaan we in op hoe het metamodel in een architectuur team bepaald kan worden en desgewenst ingezet kan worden op basis van een subset van elementen en associaties of door het selecteren van een aantal viewpoints binnen de gedefinieerde viewpoints binnen de ArchiMate standaard
Bij het werken met een architectuur repository wordt er veelal gekozen voor een gelaagde architectuur. Bijvoorbeeld van Referentie naar Enterprise naar Domein en naar een solution architectuur.In deze video werken we deze gelaagde aanpak uit op basis van een architectuur repository en hoe dit de architectuur meer agile maakt
Een metamodel bestaat veelal uit meerdere modelleertalen zoals ArchiMate, BPMN,UML en DMN. Deze combinatie is in het geheel veel te omvangrijk en moet daarom vereenvoudigdof aangepast worden. In deze video tonen wewat de mogelijkheden zijn in Sparx Enterprise Architect.
Sparx biedt verschillende mogelijkheden om met elkaar samen te werken. Bijvoorbeeld met de collaborate en chat functies. Hierbij zijn een aantal afspraken essentieel om dit te doen op basis van intervisie.
SIPOC is een praktische werkwijze voor het uitwerken van een architectuur domein en model. Met name ook voor het uitwerken van een architectuur voor architectuur repositories. Echter SIPOC is te modelleren in Sparx Enterprise Architect maar vraagt om een paar handigheidjes combineren in EA. Deze training laat zien hoe je dit doet.