Document of Repository gedreven architectuur

Architectuur teams werken in eerste instantie op een document gedreven wijze. Echter neemt de volwassenheid van een team toe dan volstaat op een gegeven moment deze aanpak niet meer.

Volgende stap in het vervaardigen van architecturen is dat een gezamenlijke modelleeromgeving geintroduceerd wordt. Veelal wordt hiervoor een repository gebruikt. In deze video wordt ingegaan op wat de verschillen en de voor en nadelen zijn van beide architectuur aanpakken zijn.