Kennis vergaren door informatie over data

Grip op data

01

Data architectuur

Data architectuur inzetten voor grip op data

02

Datamodellering

Modelleren van data voor inzicht in organisatiebrede informatie

03

Data management

Effectief inzetten van deze data- en architectuur modelleertool

04

Architectuur repositories

Inzet van architectuur repositories voor effectieve architectuurprocessen

Dienstverlening voor Grip op Data

Ondersteuning bij optimaal gebruik van data

Data is voor veel organisaties van groot belang. Data is de basis van informatie en informatie de basis van kennis.

Echter grip krijgen op data is niet altijd eenvoudig. Door inzet van technieken, frameworks en modelleerwijzen rond data architect, data integratie en datamanagement kan het gebruik van data geoptimaliseerd worden.

Sparx Enterprise Architect

Configuratie en inrichting van Sparx

Inzet van modelleertooling en architectuur repositories maakt het ontwikkelen en beheren van modellen en architecturen envoudiger.

Inrichting, configuratie en werkprocessen rond dergelijke tools kan ondersteuning vragen. Wij kunnen je daarbij helpen.

Dienstverlening en hulpmiddelen

Onderwerpen

Web Publicatie Platform

Open Source Webviewer voor het toegankelijk maken van Sparx Enterprise Architect repository inhoud voor andere gebruikers dan modelleurs in een aantrekkelijke opmaak (zowel op PC als Mobiel).

IDEA

Open Source AddOn voor Sparx Enterprise Architect gericht op data modelleren en architectuur op basis van een drielaags model. Met daarbij allerlei hulpmiddelen voor het adequaat opstellen van een geintegreerd model.

Data gerelateerde trainingen

Klassikale- en in-company trainingen

Sparx Enterprise Architect trainingen

Klassikale- en in-company trainingen

Online Trainingen via Udemy en TutorialsPoint

In de afgelopen periode heb ik een aantal engelstalige online trainingen ontwikkeld op Udemy en TutorialsPoint. Deze trainingen bestaan uit webvideo's, opdrachten en voorbeelden en zijn daarom ideaal om in je eigen tempo te volgen
Dienstverlening

Dienstverlening

Coaching

Coaching van architecten. modelleurs en analisten bij activiteiten rond data architectuur, -management en -modelleren.

Modelleren met Sparx

Uitwerken van datamodellen, informatiearchitectuur en datamanagement met behulp van Sparx Enterprise Architect.

Architectuur repositories

Inrichten van architectuur repositories ter vervanging van architectuur documenten, inclusief de inrichting van gewijzigde architectuurprocessen.

IDEA Addon voor Enterprise Architect

Extensie voor Sparx Enterprise Architect ten behoeve van data modelleurs en ArchImate modelleurs. Met onder andere een deduplicator, een mapping formulier en een releasemanager

Web Publicatie Platform voor Enterprise Architect

AddOn voor Sparx Enterprise Architect voor het ontsluiten van repositories met een gebruikersvriendelijke user interface

Sparx integratie

Integratie van Sparx Enterprise Architect voor de uitwisseling van gegevens naar en uit andere informatiesystemen, zoals service management tools, data management suites en MS-office bestanden.

Dit is een initiatief van InterActory. Interactory participeert in

Samenwerking