Zoek trefwoord in webcontent

Autorisaties in Sparx EA

Webvideo over autorisaties in Sparx Enterprise Architect

Baselines in Sparx EA

Webvideo over baselines in Sparx Enterprise Architect. Kan gebruikt worden als een eenvoudige werkwijze van release management

Puretext bij plakken van notes

Puretext als hulpmiddel bij kopieren en plakken