Zoek trefwoord in webcontent

Aanpak introductie van een Architectuur Repository

Voorbeeld uitwerking van een stappenplan voor een architectuur repository

Aanpassing voor matrix in webportaal

Matrix aanpassing in webportaal architectuur repository

ArchiMate viewpoints inzetten in een architectuur repository

Hoe werk je met ArchiMate modellen in een Architectuur Repository. Hierbij rekening houdend met verschillende views en viewpoints

Architectuur documenten genereren op basis van een report template

Webvideo over het definieren van een rapportage template voor het genereren van architectuur documenten

Architectuur Repository in de praktijk boek

Download van het Nederlandstalige boek architectuur repository in de praktijk

Autonummering in Enterprise Architect

Binnen een omvangrijke architectuur repository kan het gebruik van nummering en codering een extra dimensie zijn om de inhoud in te delen cq te categoriseren. Sparx Enterprise Architect biedt hiervoor een aantal hulpmiddelen. Deze worden uitgelegd in deze webvideo

Cursusmateriaal Masterclass Architectuur Repository

Masterclass

Download ARIO Voorbeeld repository

Downloaden van de ARIO voorbeeld repository in EAPX en XML (XMI Import) formaat

Een architectuur repository voor big data

Beschrijving van een catalogus voor Big Data patronen en mechanismen

Enterprise Architect as tool for a Data Platform

Many organisations are investigating the possibilities of Big Data solutions, for example the Dutch and German Electricity Transport System Operator TenneT. Introducing Big Data is new and traditional approaches are of limited use. Think about introducing data-lab functionalities, innovative and agile approaches, new technologies like NoSql or Hadoop. How are you going to support these activities in an organisation as an architect and how can Enterprise Architect support you in adding architectural value. In this session we will discuss a reference architecture for the TenneT Data Platforms, modelling techniques, architectural patterns and agile approaches all supported by the use of Enterprise Architect. You will see examples of big data patterns, solutions and templates based on ArchiMate.

Interview met Len Epp over Architectuur Repository

Interview over het boek Architectuur Repository.

Metamodel in een Architectuur Repository

Metamodellen in een architectuur repository

Training ArchiMate Metamodel in Architectuur Repository

Metamodel van ArchiMate

Training architectuur principes en doelen voor een architectuur repository

Doelen en principes voor een architectuur repository

Training definities van een architectuur repository

Definitie van een architectuur repository vanuit Togaf, AWS en Sparx perspectief

Training gelaagde informatie architectuur

Gelaagde architectuur voor agile werken in een architectuur repository

Training rollen en werkprocessen bij een repository

Rollen en processen bij een architectuur repository in een team

Training Samenwerken en Intervisie

Samenwerken en Intervisie aanpak bij inzet van een architectuur repository

Training vergelijking document of repository gedreven

Verschil tussen document gedreven en een architectuur repository gedreven architectuur aanpak

Vaarwel architectuur document welkom architectuur repository

Beschrijving alternatief voor architectuur documenten in een architectuur repository

Vaarwel architectuur document, welkom architectuur repository

Dia's van een presentatie gehouden op het innovation event van 2016. Architecten zetten traditioneel voornamelijk documenten in voor architectuurbeschrijvingen. Echter het inzetten van meerdere documenten voor het beschrijven van een architectuur is foutgevoelig en levert inconsistenties op, terwijl er veel beheerinspanning nodig is. Door de inzet van architectuur repositories is het mogelijk om de architectuur op een andere wijze te beschrijven, rekening houdend met de huidige eisen en wensen van de architectuurgebruikers. In deze presentatie gaan we in op het inzetten van Sparx Enterprise Architect als tool en wordt een Open Source Web Publicatie Platform getoond waarmee een Architectuur Repository op eenvoudige wijze via het web aan de gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Na deelname aan deze sessie heeft u een duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden van Architectuur Repositories.

Videokanaal architectuur modelleren met Sparx

Videokanaal met trainingvideo's over het modelleren van architecuur met Sparx Enterprise Architect.

Videokanaal trainingen bij de introductie van een architectuur repository

Overzicht van de beschikbare video's horend bij de architectuur repository training

Wat is de repository?

Voorbeeld scherm van de opzet van de repository verkenner