Simulatie en canonieke data modellering

Bij de introductie van nieuwe informatiesystemen of implementatie van geautomatiseerde bedrijfsprocessen is gebruikersparticipatie een belangrijk concept. Iedereen in de IT kent wel voorbeelden van (mislukte) projecten waarbij een informatiesysteem geĆÆntroduceerd is zonder daarbij de toekomstige gebruikers op tijd te betrekken. Gevolg is dat de acceptatiegraad veelal laag is.

In situaties waarbij het gebruiken, verwerken en beheren van gegevens een belangrijk aspect vormt van de activiteiten van de gebruikers zoals transactieverwerking, registratie of dossiervorming kan het simuleren van de toekomstige werkwijze effectief ingezet worden om de gebruikers in een vroeg stadium te betrekken bij de ontwikkel- en implementatie-activiteiten.

Canonieke modellen kunnen binnen simulaties een aspectgebied uitwerken. Hierbij wordt een canoniek model als uitgangspunt genomen. Vervolgens wordt op basis van veelal vastgestelde gebeurtenissen of activiteittypen voor de kernentiteiten een simulatie ingericht. Dit wordt geƫvalueerd door de betrokken gebruikers.

Er is een voorbeeld uitgewerkt, te vinden onder het webvideo simulatie.