Service registers en tools

Als organisaties aan de slag gaan om service technologie in
te zetten voor het ontsluiten van gegevens ontstaat op een gegeven moment een
governance probleem. Men raakt het overzicht van de aanwezige service
implementaties kwijt. Of men nu op een service georienteerde manier werkt of
koppelingen realiseert op basis van webservice maakt niet eens zoveel uit.

In de SOA en integratieliteratuur wordt veel gesproken over
het inzetten van een service registry of repository als oplossingsrichting. Dat
is een logische keuze echter naast de keuze van een software oplossing
introduceer je hiermee een aantal uitdagingen:

 • Hoe gaan we de inhoud van dat register up to
  date houden
 • Hoe stimuleren we het hergebruik met behulp van
  het register.
 • Welk werkproces richten we in en welke actoren
  zijn betrokken

Hier gaan we kort in op de toolkeuze, de bovenstaande
aandachtspunten worden in andere columns uitgewerkt, volgt de links. Service
registry tools zijn er in alle soorten en maten. Op internet zijn bijvoorbeeld
een aantal open source producten te vinden die service registry functionaliteit
bieden. Bijvoorbeeld http://www.sopera.de/en
en http://www.mulesoft.org/galaxy. Zie bijvoorbeeld ook vergelijkende blogs zoals http://eiconsulting.blogspot.nl/2012/04/comparison-between-open-source-service.html

Opvallend is dat bijna alle registers onderdeel uitmaken van een studio of suite. Dat is begrijpelijk omdat je hiermee een maximale integratie mogelijk maakt voor ontwikkelaars en mogelijk beheerders. Er kleven echter ook wel een aantal nadelen aan deze aanpak zoals:

 • Hoe ga je om met services en
  koppelingen die niet binnen de studio ontwikkeld zijn maar bijvoorbeeld als
  legacy beschikbaar zijn.
 • Ontwerpers en architecten willen
  in een vroeg stadium een beeld vormen van aanwezige services, het is de vraag
  of een ontsluiting via een studio eenvoudig mogelijk is voor deze doelgroepen
 • Overzicht van aanwezige services
  staat in relatie tot een overzicht van andere entiteiten zoals applicaties en
  werkprocessen, dat is het werkveld van enterprise architecten en stelt andere
  requirements zie bijvoorbeeld de verschillende architectuurtools zoals Sparx Enterprise Architect of The Essential Project voor een voorbeeld.