Aanpassing voor matrix in webportaal

De functionaliteit in het webportaal is aangepast en uitgebreid. Op een aantal plekken in ARIO wordt gebruik gemaakt van matrix weergaven. Echter de weergave was dat alleen de content werd weergegeven.

Daarvoor is de functionaliteit aangepast. Nu heb je als je vanuit een diagram doorklikt naar een matrxi element dat op dat moment de matrix inhoud wordt getoond in de matrix weergave.

Image

In het voorbeeld hierboven kun je dit uitproberen door te navigeren naar dit diagram en vervolgens te klikken op een van de matrix elementen.