Data Governance in de praktijk

Data governance is een kennisdomein binnen data management en is daarbij een belangrijk sturend proces voor alle data management kennisgebieden. Introduceren is daarmee een continue proces en geen eenmalig project. De organisatie ontwikkelt zich continue door op het vlak van data management en – Governance. Data Governance is daarmee een Business Verander Traject.

IT is in data management een belangrijke stakeholder maar is niet verantwoordelijk voor data governance. IT en Data Governance rollen zullen daarom nauw met elkaar samen moeten werken. Data Governance is gericht op autoriteit en controle over de data assets. Dit wordt gedaan door een aantal rollen zoals de data eigenaar en de - steward die hierin kenmerkend zijn. Zij worden echter ondersteund door een aantal andere rollen zoals de data architect, data custodian en data governance officer.  Iedere betrokkene binnen Data Governance is verantwoordelijk voor de communicatie over data als waardevolle asset.

Open Whitepaper