Twee helpers voor ArchiMate modelleurs in de IDEA Add-On

ArchiMate is een krachtige enterprise modelleertaal voor zeggingskracht van de architect. Hierdoor wordt ArchiMate soms als complex ervaren. Toch zitten er een aantal onderdelen in het metamodel die de weergaven kunnen vereenvoudigen.

In dit whitepaper gaan we in op twee vormen van vereenvoudiging namelijke nesting van elementen om de visuele representatie te vereenvoudigen. Daarnaast het werken met afgeleide relaties om de complexiteit in een diagram te reduceren.

In Sparx Enterprise Architect worden beide vormen van vereenvoudiging ondersteund. Echter met twee extra routines in de IDEA AddOn wordt de modelleur geautomatiseerd ondersteund bij het doorvoeren van veranderingen in het model en het valideren of deze transformaties voldoen aan de regels in het ArchiMate metamodel

 

Open whitepaper